Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Náš rok 2018 alebo bilancia našich dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít

Január je už tradične mesiacom, kedy bilancujeme naše aktivity za predchádzajúci rok a stanovujeme ciele a plány na prichádzajúci rok.

Okrem našej hlavnej činnosti v oblasti finančníctva a bankovníctva sme rok 2018 zamerali aj na rôzne tzv. CSR aktivity, t.j. aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľníctva a charity.

Začiatkom roka pripravili kolegovia z marketingu a CRM originálnu akciu Valentínska wafla, v rámci ktorej si kolegovia mohli v priestoroch banky zakúpiť za ľubovoľný príspevok sladkú waflu ku káve, či na obed. Celý výťažok akcie sme následne preposlali na účet výzvy Pomoc Tomíčkovi na portáli ludialudom.sk.

V rámci marcovej inovácie hardwaru v banke putovali funkčné monitory do viacerých škôl, či občianskych združení v rámci bratislavského kraja, ktoré sme vybrali na základe  výzvy medzi našimi zamestnancami.

Ekológia, ako aj nové technológie, sú nám v banke blízke, preto sme sa rozhodli sponzorsky podporiť zaujímavý projekt - súťaž Hydrogen Horizon Automotive Challenge. V rámci súťaže, ktorá sa uskutočnila v apríli, sme sa rozhodli sponzorsky podporiť tím študentov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, ktorý mal za úlohu zostrojiť čo najvýkonnejšie autíčko na vodíkový pohon.

Máj už tradične patril všetkým športu-chtivým cyklistom, ktorí vytvorili spolu 3 tímy a súťažili v rámci celoslovenského podujatia Do práce na bicykli. Našľapali spolu viac ako 600 km a pomohli nielen sebe, ale aj životnému prostrediu :)

Júnové aktivity boli zamerané predovšetkým komunitne a tak sme v rámci projektu Naše mesto opäť participovali na verejno-prospešných prácach v rámci nášho mesta – konkrétne zveľaďovaním námestia na Dlhých dieloch v Bratislave. 

Na prelome letných mesiacov sme sa rozhodli podporiť zbierkou sladkostí a pochutín aj Rekondično-rehabilitačný pobyt pre ľudí s autizmom a ich rodiny v Terchovej, ktorého sa zúčastnila i naša kolegyňa so synom.

Francúzsky deň, ktorý sa konal v júli v našom hlavnom meste, je už naším tradičným podujatím, na ktorom sa zúčastňujeme a prezentujeme aktivity našej banky.

Koláž 2018

V spolupráci s Nadáciou Pontis sme sa ako generálny partner zúčastnili zaujímavého celoslovenského projektu This is 21, v rámci ktorého sa 50 osobností z rôznych sfér vrátilo do svojich školských lavíc a prednášali študentom o svojej kariére, zručnostiach, či motivácii.

Medzinárodný deň tolerancie sme si pripomenuli 16. novembra a to spoločnými raňajkami, ktoré pripravili kolegovia z banky zastupujúci viac ako 10 krajín. Na raňajkách tak predstavili špeciality a národné jedlá jednotlivých krajín a ostatní kolegovia si dobre pochutili :)

Koniec roka sa už tradične niesol v duchu charitatívnej zbierky hračiek pre deti v nemocniciach organizovanej Klubom detskej nádeje, do ktorej sa zapojili zamestnanci, ako aj samotná banka, ktorá prispela na nákup potrieb pre väčšie deti.

Vo vianočnom duchu sa niesol aj charitatívny vianočný bazár, ktorý sme tesne pred Vianocami zorganizovali v banke. S podtitulom „Dajme veciam druhú šancu“ priniesli kolegovia veci, ktoré už doma nevyužívajú, alebo nepotrebujú, na druhej strane si mohli veci za ľubovoľný príspevok kúpiť a tak pomôcť dobrej veci. Celý výťažok bazáru bol totiž opäť venovaný malému chlapcovi Tomíčkovi a jeho výzve na portáli ludialudom.sk.

Vaša banka  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA    

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna