Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Online kreditná karta

 • Parametre online karty
 • Formulár
 • Online posúdenie
Kreditná karta - kalkulačka
min. 36
Bezúročné obdobie Všetky nákupy v predajniach alebo na internete, môžete mať úplne bez úrokov, ak celú čiastku vyčerpanú v priebehu predchádzajúceho mesiaca uhradíte do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci. K dispozícii tak máte až 55 dní bez úrokov.
55 dní
Poplatky a náklady
Celková čiastka k zaplateniu
Mesačné poplatky Poplatok za online kreditnú kartu
0
Platba v POS termináloch Platba kartou za nákupy alebo služby v kamenných predajniach, alebo na Internete
0
Prevod na Váš bankový účet
0
Výber z bankomatu v SR aj v zahraničí
5
Odmeny za platbu kartou
1 %

Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie Vášho úveru chráni Vás aj Vašu rodinu. Dáva Vám istotu, že budete schopný splácať úver aj v prípade neočakávanej životnej situácie, ako sú pracovná neschopnosť, strata zamestnania, hospitalizácia, trvalá invalidita, či úmrtie.

 • Strata zamestnania V prípade nedobrovoľnej straty zamestnania poisťovňa preberá na seba hradenie Vašich mesačných splátok, a to až po dobu 12 mesiacov. V prípade, že budete ku dňu vzniku poistenej udalosti SZČO nevzniká nárok na plnenie, avšak pri PN máte nárok na dvojnásobné plnenie.
 • Hospitalizácia V prípade nečakanej hospitalizácie Vám poisťovňa uhradí jednorazové plnenie vo výške 25€, ak hosp. trvá 4-7 dní alebo 50€, ak hosp. trvá 8 a viac dní.
 • Smrť V prípade úmrtia poisteného poisťovňa uhradí celú dlžnú čiastku finančného záväzku. Takto nebudú zaťažení splatením úveru pozostalí a rodina klienta.
 • Invalidita V prípade trvalej invalidity Vám poisťovňa uhradí celú dlžnú čiastku finančného záväzku. Takto zabezpečíte Vašu rodinu pred finančnými ťažkosťami.
 • Práceneschopnosť V prípade pracovnej neschopnosti poisťovňa preberá na seba hradenie Vašich mesačných splátok, a to až po dobu 12 mesiacov.
 • Zneužitie karty V prípade zneužitia karty v dôsledku jej straty alebo odcudzenia poisťovňa vyplatí plnenie až 100€.
Poplatok 5,29 % z mesačnej splátky

Výhody online kreditnej karty

 • úverový rámec až do 5 000 €
 • výhodný úrok 1,49% p.m. (17,88% p.a.)
 • bez mesačných poplatkov
 • 0% úrok na nákupy až do 55 dní
 • medzinárodné použitie
 • NON STOP prístup k účtu
 • možnosť poistiť kartu
 • možnosť zvýšenia úverového rámca až do výšky 5 000 €
 • 1 % odmenu z každej platby kreditnou kartou získate vždy naspäť na kartu (mesačne maximálne 1% z úverového rámca). Platí pre platbu kartou za tovary a služby v kamenných predajniach a aj na internete

Reprezentatívny príklad pre revolvingový úver: výška úverového rámca 900,00 €, ročná percentuálna miera nákladov 19,42 %, Dodatočné predpoklady pre výpočet RPMN: výška čerpania revolvingového úveru 900,00 €, s fixnou úrokovou sadzbou 17,88 % a  s poplatkom za kreditnú kartu 0,00 €. Klient úver splatí v 12 splátkach v mesačných intervaloch, pričom splátka istiny bude vždy v rovnakej výške 75,00 € a pripočítajú sa k nej poplatky a úroky. Celková čiastka k zaplateniu: 987,18 €. Pre výpočet RPMN nebola zohľadnená suma určená na úhradu poistného, pretože poistenie nie je podmienkou poskytnutia revolvingového úveru. Iné mechanizmy čerpania revolvingového úveru môžu viesť k vyššej ročnej percentuálnej miere nákladov.

Ak si želáte iný súbor poistenia alebo si želáte úver bez poistenia, kliknite na tlačidlo výberu poistenia.