Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

BNP PARIBAS sponzorom medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky sponzorsky podporila tím študentov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou.

Ekológia, ako aj nové technológie, sú nám v banke blízke, preto sme sa rozhodli sponzorsky podporiť zaujímavý projekt - súťaž Hydrogen Horizon Automotive Challenge. V rámci súťaže sme sa rozhodli sponzorsky podporiť tím študentov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou, ktorý mal za úlohu zostrojiť čo najvýkonnejšie autíčko na vodíkový pohon.

Tím BNP Paribas

FOTO: Tím študentov Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou

  • Súťaže sa zúčastnilo celkovo 20 teamov z 20 stredných odborných škôl a prvýkrát bola rozdelená do dvoch dní
  • Víťazmi 6-hodinového závodu sa stali teamy zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave a Strednej odbornej školy v Košiciach Bratislava

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave privítalo 18. a 19. apríla 2. ročník úspešnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK), určenej pre všetky stredné odborné školy na Slovensku. Vybrané školy finančne podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

„Tento ročník bol trochu iný ako predchádzajúci. Prihlásilo sa nám o 5 teamov viac a pretek sme tak rozdelili do 2 dní. Teamy zároveň mohli využiť svoje vlastné karosérie a podvozky a obmedzili sme aj kapacitu batérii tak, aby študenti čo najdômyselnejšie využili alternatívny vodíkový pohon auta. Cieľom týchto zmien bol väčší vklad a dôraz na využitie schopností študentov,“ vysvetľuje Branislav Hlinka, organizátor súťaže.

Študenti museli premýšľať, ako predĺžiť výkonnosť svojho auta, taktizovať a hlavne spolupracovať. Museli využiť alternatívny vodíkový pohon auta, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie. Nevyhral teda najrýchlejší tím, ale ten, ktorý so svojim autom odjazdil najviac kôl. Preteky trvali 6 hodín a zúčastnilo sa ich 20 tímov z 20 stredných odborných škôl z celého Slovenska.

Víťazom prvého súťažného dňa (18.4.) sa stali študenti SPŠ Elektrotechnická v Bratislave s celkovým počtom 912 najazdených kôl a premierným časom 23,8 sekúnd na kolo. Druhý deň patril teamu Strednej odbornej školy v Košiciach s celkovým počtom 1136 najazdených kôl a jedno kolo prešli priemerne za 19,3 sekundy. Vybrané školy vďaka svojmu grantovému programu Stredné školy a technika finančne podporila aj Nadácia Volskwagen Slovakia (Nadácia VW SK).

Teší nás, že aj s našou pomocou sa súťaže mohli zúčastniť študenti z Bánoviec, ďakujeme aj za povzbudivý mail od p. Tomovej (zástupkyne riaditeľa pre odborný výcvik na SOŠ strojníckej v Bánovciach nad Bebravou: 

"Touto cestou chceme Vašej spoločnosti poďakovať za sponzorovanie nášho tímu OPTIX SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou v súťaži H2AC. Veľmi nás potešilo,že si Vaša spoločnosť vybrala našu školu. Naši študenti dostali vďaka Vám možnosť dostať sa k moderným metódam edukácie a k novým vzdelávacím materiálom , ktoré korešpondujú s požiadavkami trhu práce. Naši študenti sú žiaci tretieho ročníka študijného odboru mechanik počítačových sietí. Študenti pracovali so zanietenosťou , kreativitou a záujmom. Do súťaže sme vstupovali ako úplní nováčikovia s tichou nádejou na umiestnenie. Rýchlo sme ale zistili, že ostatné stredné školy sú v projekte dlhšie zapojení a nemáme proti ním šancu. Mali vybavenie , náhradné diely a aj ďalšie modely autíčka. Toto nás neodradilo,pretože sme dostali vďaka Vám možnosť zapojiť sa do projektu, získali sme nové skúsenosti, poznatky a možnosti. V súčasnosti pracujú študenti na novom autíčku, študenti si sami hľadajú sponzorov, ktorí by ich sponzorovali aj budúci školský rok.Ďakujeme Vám za súčasnú spoluprácu a veríme , že budeme aj naďalej spolupracovať."

Optix team

Školy zapojené do grantového programu získali komplexný učebný a zážitkový materiál - edukačný Energy box, diaľkovo ovládaný model auta a vodíkové palivové články. S ich pomocou sa mohli žiaci zoznámiť s obnoviteľnými zdrojmi energie a teoretické znalosti potom zúžitkovali pri zostavovaní pretekárskeho auta na vodíkový pohon. Víťazné tímy budú reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále 24-hodinových pretekov na Technickej univerzite v Chemnitzi v Nemecku, ktoré sa budú konať 3. mája. 2. ročník súťaže zorganizovala Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Horizon Educational. Do ďalšieho ročníka súťaže bude možné sa prihlásiť už v lete 2018.

Vaša banka  
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA    

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna