Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

L'Observatoire

Prinášame vám Barometer - pravideľne pripravovanú štúdiu spotrebiteľského správania Európanov. Štúdia vychádza z prieskumu, ktorý bol realizovaný v 12 krajinách Európy na vzorke 6500 respondentov. Každoročne sa zameriava na postoje Európanov a hodnotí náladu prevládajúcu v jednotlivých krajinách.

  • Rok 2021

  • Rok 2020

Observatoire