Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Zamestnanci Cetelemu opäť pomáhajú!

V piatok 8. júna 2018 sa zamestnanci našej banky zapojili do celoslovenského podujatia Naše mesto.

Náš tím sa rozhodol pomôcť pri zveľaďovaní mestskej časti Karlova Ves – konkrétne Dlhé Diely. Počas celého dňa sme natierali lavičky, zábradlie a konštrukcie nad dolnou časťou námestia. 

A ako to dopadlo? Posúďte sami :)

Naše mesto 2018

Naše mesto 2018

O akcii Naše mesto

Do najväčšieho podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku sa už po jedenástykrát zapojili firemní zamestnanci, dobrovoľníci zo samosprávy, neziskového sektora aj širokej verejnosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a zlepšiť mesto, v ktorom žijú. Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007 v Bratislave a postupne sa pridávali aj ďalšie mestá.

V rámci podujatia sa prostredníctvom realizovaných aktivít dostáva reálnej pomoci konkrétnej organizácii a mestu, či už vo forme manuálnej práce alebo cez aktivity zamerané na odovzdávanie skúseností a vedomostí.

Cieľom podujatia nie je len personálne pokrytie aktivít ale aj podpora vytvárania vzťahov dobrovoľníkov k danej lokalite, preberanie zodpovednosti firiem za prostredie, v ktorom pôsobia či podpora angažovanosti obyvateľov v tom, čo sa deje v ich okolí. Navyše je to príležitosť na vytváranie kontaktov a budovanie spolupráce medzi samosprávou, zapojenými firmami, mimovládnymi organizáciami a obyvateľmi mesta. (Zdroj: www.nasemesto.sk).  

Touto cestou ďakujeme zamestnancom banky, ktorí sa zúčastnili na dobrovoľníckych aktivitách, a dúfame, že budúci rok sa do akcie zapojí ešte viac kolegov :)  

Vaša banka
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna