Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Ochrana osobných údajov

Uvedomujeme si význam a citlivosť vašich osobných údajov a vážime si dôveru, ktorú nám prejavujete ochotou využívať prostriedky elektronickej komunikácie.

Ochrana a bezpečnosť dát je jednou z našich priorít, bez ktorej nie je možné vytvárať dôveryhodné vzťahy s našimi klientmi a obchodnými partnermi. Týmto by sme radi zdôraznili, že všetky osobné údaje, ktoré použijete v elektronickej komunikácii s nami sú zhromažďované, spracúvané a uchovávané v centrálnej databáze s vysokou úrovňou organizačného a technologického zabezpečenia. Tieto údaje budú použité výhradne v súvislosti s poskytovaním finančných služieb spoločnosťou BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, a to plne v súlade s platným zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Súčasťou našich bezpečnostných štandardov je aj maximálne zabezpečenie elektronickej komunikácie medzi vašim počítačom a naším serverom. Jednotlivé procesy, počas ktorých sa odohráva prenos citlivých údajov, sú preto zabezpečené šifrovaním na najvyššej technologickej úrovni (šifrovanie SSL). Toto zabezpečenie rozpoznáte podľa ikony zámku v dolnej lište vášho internetového prehliadača a podľa označenia prenosového protokolu https (súčasť URL v adresnom riadku prehliadača).

V prípade detailnejších informácií ohľadom ochrany osobných údajov nás kontaktujte na e-mailovej adrese: zodpovednaosoba@cetelem.sk.  

Dokumenty na stiahnutie: