Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

O nás

 • Člen jednej z najväčších bánk na svete - BNP PARIBAS
 • Európska jednotka v počte poskytnutých úverov
 • Viac ako 1,85 mil. poskytnutých úverov na Slovensku
 • Priemerný počet zamestnancov - 140
 • Organizačná štruktúra

Pôsobenie BNP Paribas Personal Finance

Cetelem na Slovensku

Obchodná značka Cetelem sa objavila na slovenskom trhu v roku 2000, vznikom spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. Ako popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov: nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty, poskytla viac ako 1,85 milióna úverov. Cetelem sa spája s inováciami v oblasti spotrebiteľského financovania. Spoločnosť ako prvá uviedla na trh nový distribučný kanál pre úverové produkty. Vďaka jedinečnej technológii umožňuje získať pôžičku on-line bez nutnosti návštevy banky. Okrem pohodlia vybavenia, jedinečnou výhodou je okamžitý výsledok posúdenia, ktorý žiadateľovi poskytne systém automatického spracovania.

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky

1. júla 2016 došlo k cezhraničnému zlúčeniu spoločnosti CETELEM SLOVENSKO a.s. a jej akcionára BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA. CETELEM SLOVENSKO a.s. sa týmto stal pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike. Pre svoje aktivity naďalej používa obchodnú značku Cetelem.

Spoločnosť BNP Paribas Personal Finance SA pôsobí v 33 krajinách *:

 • Alžírsko, Rakúsko, Belgicko, Botswana, Brazília, Bulharsko, Čína, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Luxembursko, Mexiko, Maroko, Namíbia, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Južná Afrika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Holandsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo.

Odporúčané linky

O spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  

Obchodné meno  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA 
Sídlo  1 Boulevard Haussmann, 75009, Paríž, Francúzsko 
Registrácia  Zriaďovateľ zaregistrovaný v obchodnom registri vedenom Obchodným súdom v Paríži RCS pod číslom 542 097 902 (1954B09790) Poisťovací sprostredkovateľ registrovaný pod č. ORIAS 07023128 (www.orias.fr)  
Výška základného imania  € 529,548,810 
DIČ  FR60542097902 
Kontaktné údaje  Tel: +33 (0)1 46 39 99 39 
Odkaz na webové stránky Zriaďovateľa  www.bnpparibas-pf.com 
Predmet činnosti Zriaďovateľa  Úverová inštitúcia podľa francúzskeho Menového a finančného Zákonníka, čl L 311-1 a násl. 
Činnosti v asociáciách:  Francúzska asociácia finančných spoločností, Združenie francúzskych bánk  
Orgán dohľadu  Bankový dozor pod záštitou Francúzskej Národnej banky, 61 Rue Taitbout, 75436 Paris, Cedex 09, France, http://acpr.banque-france.fr/en/acpr.html, Európska Centrálna Banka, Sonnemannstrasse 22, 60314 Frankfurt am Main, Germany, http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html  

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky  

Obchodné meno organizačnej zložky  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky 
Zápis do obchodného registra  BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 2990/B, dňa 1.1.2016 
Odkaz na zápis v obchodnom registri  http://orsr.sk/vypis.asp?ID=333996&SID=2&P=1  
Sídlo a korešpondenčná adresa  Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
IČO  47 258 713 
Kontaktné údaje  Tel: 0850 11 12 12, Email: cetelem@cetelem.sk  

Predmet podnikateľskej činnosti:

 1. prijímanie vkladov a iných návratných zdrojov
 2. poskytovanie úverov okrem iného vrátane : spotrebiteľských úverov, úverových dohôd týkajúcich sa nehnuteľného majetku, faktoringu, s regresom a bez regresu, financovania obchodných transakcií (vrátane forfajtingu)
 3. finančný lízing
 4. platobné služby podľa vymedzenia v článku 4 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/64/ES v rozsahu : a) služby umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, b) služby umožňujúce výber hotovosti na platobného účtu, ako aj všetky operácie vyžadované na vedenie platobného účtu, c) vykonávanie platobných transakcií vrátane prevodov finančných prostriedkov na platobný účet vedený u poskytovateľa platobných služieb používateľa alebo u iného poskytovateľa platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, d) vykonávanie platobných transakcií, ak sa finančné prostriedky čerpajú z úverového rámca poskytnutého používateľovi platobných služieb : (i) vykonávanie inkasa vrátane jednorazového inkasa, (ii) vykonávanie platobných transakcií prostredníctvom platobnej karty alebo podobného zariadenia, (iii) vykonávanie úhrad vrátane trvalých platobných príkazov, e) vydávanie a/alebo nadobúdanie platobných nástrojov, f) poukazovanie peňazí, g) vykonávanie platobných transakcií, pri ktorých sa súhlas platiteľa s vykonaním platobnej transakcie udeľuje prostredníctvom akéhokoľvek telekomunikačného, digitálneho alebo IT zariadenia a platba sa vykoná prevádzkovateľovi telekomunikácií, systému IT alebo siete, ktorý koná iba ako sprostredkovateľ medzi používateľom platobných služieb a dodávateľom tovaru a služieb
 5. sprostredkovanie na peňažnom trhu
 6. úverové referenčné služby
 7. vydávanie elektronických peňazí
 8. finančné sprostredkovanie v sektore poistenia alebo zaistenia podľa § 11 ods. 1 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov
Dátum zápisu do obchodného registra: 01.01.2016
Orgán dohľadu na Slovensku:  Národná Banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, Bratislava, 813 25, Slovenská Republika, www.nbs.sk  
Príslušné ustanovenia právnych predpisov  Zákon č. 483/2001 Z.z., o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
Vlastník internetovej stránky   BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky  
Vedúci organizačnej zložky  Nathalie Nesrin Gonin 
Členstvo v asociáciách  Slovenská banková asociácia