Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Môže klient, ktorý je zamestnaný na dobu určitú pristúpiť k poisteniu, ktoré kryje aj stratu zamestnania?

Áno. Poisťovňa skúma údaje o pracovnom pomere až v okamihu vzniku poistnej udalosti (t.j. straty zamestnania), kedy klient musí spĺňať podmienky: trvanie pracovného pomeru nepretržite predchádzajúcich 12 mesiacov, poistený nesmie byť v skúšobnej ani výpovednej lehote, pracovný pomer musí byť uzavretý na dobu neurčitú a ďalšie podmienky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna