Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Kreditná karta

Téma: Ako získam Kreditnú kartu?
Ako môžem získať kreditnú kartu?

O kreditnú kartu môžete požiadať vyplnením online žiadosti na tejto internetovej stránke. 

Nastavte si výšku úverového rámca a výšku mesačnej splátky vašich predstáv a vyplnením online žiadosti získate automaticky odpoveď o výsledku posúdenia. 

Aké podmienky musím splniť?
 • trvalý pobyt na území SR
 • minimálny vek od 18 rokov v deň podania žiadosti
 • trvalý a dokladovateľný príjem zo závislej, podnikateľskej činnosti alebo poberateľ dôchodku
  • Zamestnanec – preukázanie  trvalého príjmu zo závislej činnosti (zo zamestnania)
  • Fyzická osoba - podnikateľ – preukázanie existencie oprávnenia na podnikanie v SR minimálne za obdobie 12 mesiacov 
  • Dôchodca – preukázanie príjmu na základe potvrdenia o poberaní dôchodku (akceptujeme starobný, invalidný a výsluhový dôchodok)
Aké doklady sú potrebné k získaniu kreditnej karty?

K vybaveniu žiadosti potrebujete:

 • doklad totožnosti (fotokópiu občianskeho preukazu),
 • výpis z vášho bankového účtu, kam vám pošleme peňažné prostriedky,
 • doklad o príjme (typ dokladu závisí od typu zamestnania, alebo dôchodku). 
Ako si môžem chrániť kreditnú kartu pred zneužitím?

Všetky informácie týkajúce sa ochrany kreditnej karty pred zneužitím vám budú doručené spolu s kreditnou kartou. Ak budete mať akékoľvek doplňujúce otázky, kontaktujte náš Klientský servis na telefónnom čísle 0850 111 212.

Aké druhy poplatkov sú spojené s kreditnou kartou?

Kompletný sadzobník poplatkov nájdete tu: Aktuálny sadzobník poplatkov

Téma: Slovník pojmov
Aktuálny úverový rámec

Objem finančných prostriedkov, ktoré má klient aktuálne k dispozícii pre čerpanie revolvingového úveru. Je to úverový rámec znížený o čiastku už uskutočnených čerpaní. Disponibilný zostatok sa každou mesačnou aj mimoriadnou splátkou zväčšuje.

Maximálny úverový rámec

Je to maximálna čiastka, ktorú môžete čerpať z vašej kreditnej karty. Ak je vyšší, ako aktuálny úverový rámec, tak je to vaša rezerva, ktorú môžete okamžite využiť použitím karty. 

Aktuálna disponibilná čiastka

Suma, ktorú máte aktuálne k dispozícii na vašej kreditnej karte.

Téma: Ako môžem využívať Kreditnú kartu?
Ako si aktivujem kreditnú kartu?

Kreditnú kartu si môžete aktivovať telefonicky alebo prvým výberom hotovosti z bankomatu.

Akým spôsobom môžem kreditnú kartu použiť?
 • Výber hotovosti v bankomatoch nielen na území SR, ale aj v zahraničí
 • Prevod finančných prostriedkov na vašu adresu
 • Prevod finančných prostriedkov na váš bankový účet
 • Platba v obchodoch prostredníctvom POS terminálu
 • Platba cez internet 
Ako zistím výšku sumy, ktorú mám k dispozícii?

Všetky informácie týkajúce sa vašej kreditnej karty, ako je disponibilná čiastka, dlžná čiastka, výška splátky, ako aj ďalšie informácie môžete zistiť po jednoduchom prihlásení vo vašej klientskej zóne, ktorá Vám je bezplatne k dispozícii 24 hodín denne.

Ako môžem využiť 52 dní bez úrokov?

Všetky nákupy v predajniach zaplatené kreditnou kartou cez POS terminál, môžete mať úplne bez úrokov, ak celú čiastku vyčerpanú v priebehu predchádzajúceho mesiaca uhradíte do 22. dňa v nasledujúcom mesiaci.

Príklad: Ak zaplatíte nákup kreditnou kartou napr. 1.9. a túto sumu uhradíte najneskôr do 22.10., nebude vám účtovaný žiadny úrok.

Téma: Ako mám splácať Kreditnú kartu?
Akým spôsobom môžem kreditnú kartu splácať?

Jednorázový prevodný príkaz
Spôsob splácania prevodným príkazom z bankového účtu. Preto je nutné zadať vo Vašej banke trvalý príkaz v prospech účtu spoločnosti BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky tak, aby boli mesačné splátky pripísané na náš účet najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaci.

Poštovým poukazom
Spôsobo splácania poštovým poukazom typu "E", ktorý je súčasťou vášho pravidelného výpisu z kreditnej karty.

Zúčtovacie údaje:
Číslo účtu na úhradu: SEPA formát SK0965000000000020185698
Variabilný symbol: k dispozícii na úvodnom liste
Špecifický symbol: vaše rodné číslo – nie je potrebné uvádzať
Konštantný symbol: na prevodný príkaz 0168

Môžem uhradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka?

Kedykoľvek môžete hradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka. Zvýšite si tak disponibilnú čiastku, ktorú máte okamžite k dispozícii na vašej kreditnej karte.

Môžem uhradiť dlžnú čiastku na kreditnej karte jednorázovo?

Kedykoľvek je možné splatiť celkovú dlžnú sumu na kreditnej karte jednorazovo bez akýchkoľvek poplatkov za predčasné splatenie.

Téma: Výpis z Kreditnej karty
Akou formou zasielate výpisy ku kreditnej karte?

Výpis v papierovej forme zasielame pravidelne mesačne na adresu klienta. Ak klient nemá záujem o papierový výpis, môže požiadať o zmenu zaslania výpisu a výpis bude mať k dispozícii elektronicky vo forme e-výpisu. Odporúčame využiť emailovú notifikáciu, ktorá bude informovať klienta pravidelne mesačne o e-výpise a aktuálnych zúčtovacích údajoch.

Ako si môžem nastaviť notifikáciu o vystavení výpisu?

Po prihlásení do Klientskej zóny v časti Notifikácie si zadáte e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude chodiť notifikačný e-mail spolu so zúčtovacími údajmi.

Ak som stratil výpis ku kreditnej karte, dá sa zaslať kópia výpisu?

O zaslanie kópie papierového výpisu môžete zažiadať telefonicky alebo e-mailom. Výšku poplatku za zaslanie kópie vypisu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. Pre rýchlejší a jednoduchší prístup k výpisu vám odporúčame prihlasiť sa do klientskej zóny, kde máte k dispozícii históriu vaších výpisov, ako aj ďalšie informácie o vašej kreditnej karte.

Téma: Obnova Kreditnej karty
Aká je platnosť karty?

Platnosť karty je 3 roky od jej vydania, dátum expirácie je uvedený priamo na kreditnej karte.

Stratil som kreditnú kartu, ako môžem získať novú?

Zašlite nám žiadosť o vydanie novej karty jedným z uvedených spôsobov:

V žiadosti, prosím, uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu a rodné číslo.

Keď nebudem používať kreditnú kartu, budem za ňu platiť?

Pokiaľ kreditnú kartu nevyužívate, neplatíte za ňu žiadne poplatky (ročný ani mesačný poplatok). Kedykoľvek tak môžete kreditnú kartu použiť či už na výber hotovosti, na nákup vo vami vybranom obchode alebo na nákup cez internet.

Téma: PIN kód
Stratil som PIN kód, ako môžem požiadať o nový?

O nový PIN kód je možné požiadať:

Do žiadosti prosím uveďte Vaše meno a priezvisko, adresu, číslo karty a dôvod obnovy PIN kódu. Výšku poplaktu za znovuvydanie PIN kódu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov.

Navigace Vyhľadávanie Klientska zóna