Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Ukončenie poskytovania nových produktov

Kde si môžem aktualizovať svoje osobné údaje?

Vaše osobné údaje si viete zmeniť priamo vo vašom konte v Klientskej zóne alebo telefonicky na našom klientskom centre. Je dôležité, aby sme evidovali aktuálne kontaktné údaje našich klientov, preto nám prosím nahláste zmenu údajov bezodkladne.

Budem mať povinnosť predčasne splatiť revolvingové úvery, osobné pôžičky a tovar na splátky?

Klienti budú aj naďalej splácať úvery podľa platných zmluvných podmienok, avšak našim cieľom je, aby mali klienti možnosť splatiť úvery podľa svojich aktuálnych možností.

Ak by sa uskutočnil predaj portfólia, bude to mať vplyv na mňa a podmienky splácania revolvingových úverov a osobných pôžičiek?

Momentálne nedošlo k rozhodnutiu predaja portfólia a existujúce úvery klientov budeme aj naďalej spravovať.

Prečo sa pozastavuje činnosť BNP Paribas Personal Finance SA, slovenská pobočka zahraničnej banky?

V sektore, ktorý je mimoriadne ovplyvnený ekonomickou, politickou a sociálnou situáciou, slovenská pobočka nedosiahla potrebnú veľkosť, aby absorbovala vysoké IT investície potrebné pre jej budúce konkurencieschopné pôsobenie. Na základe strategického preskúmania, s cieľom identifikovať dostupné možnosti v záujme klientov, partnerov a zamestnancov, sa žiaľ nepodarilo nájsť stabilný model pre ďalšie fungovanie banky na Slovensku. Skupina BNP Paribas Personal Finance zároveň iniciovala strategický transformačný projekt s cieľom stimulovať rast a ziskovosť a zabezpečiť udržateľnosť svojho modelu. Táto reorganizácia zahŕňa zmenu zamerania geografických aktivít.

Aký dopad bude mať pozastavenie činnosti banky na moje úvery?

Existujúce úvery klientov budeme aj naďalej spravovať, to znamená, že klienti budú aj naďalej splácať úvery podľa platných zmluvných podmienok.

Pred oznámením ukončenia poskytovania úverov som si požiadal o pôžičku. Čo bude s mojou žiadosťou?

Všetky žiadosti klientov prejdú celým procesom rozhodovania a klienti budú informovaní o výsledku posúdenia.

Môžem si ešte nakúpiť na splátky?

O možnosti nákupu na splátky cez Cetelem sa prosím informujte priamo v predajni, kde ste si tovar vybrali. V najbližších mesiacoch bude poskytovanie nových nákupov na splátky pozastavené.

Kde si môžem ako klient overiť zostatok na mojej kreditnej karte alebo na úvere?

Zostatok si viete overiť vo svojom konte v Klientskej zóne alebo telefonicky na našom klientskom centre.

Aký bude postup pri revolvingových úveroch, osobných pôžičkách a tovare na splátky? Budem mať rovnaké podmienky splácania ako doteraz?

V prvej fáze bude poskytovanie nových úverov pozastavené. Existujúce úvery budeme aj naďalej spravovať, to znamená, že klienti budú aj naďalej splácať svoje revolvingové úvery, osobné pôžičky a tovar na splátky podľa platných zmluvných podmienok.

Bude banka poskytovať aj naďalej klientsky servis?

Áno, klientsky servis bude aj naďalej k dispozícií pre našich klientov.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna