Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Nákup na splátky

Ako mám splácať?
Kedy mám začať splácať úver?

Prvá splátka má splatnosť nasledujúci mesiac od nákupu tovaru. Odporúčame postupovať podľa informácií, ktoré zasielame v úvodnom liste po nákupe tovaru.

Aké údaje potrebujem na úhradu splátok?

Informácie, ktoré budete potrebovať  pre úhradu Vašich mesačných splátok Vám pošleme v úvodnom liste.

Úvodný list Vám doručíme na Vami uvedenú e-mailovú adresu, v prípade, že ste Váš nákup uskutočnili cez internetový obchod. V ostatných prípadoch Vám úvodný list pošleme na Vami zadanú korešpondenčnú adresu.  

Vzhľadom na to, že pripísanie Vašej úhrady poštovou zloženkou prebieha približne 7 pracovných dní a formou bankového prevodu približne 3 pracovné dni, odporúčame úhradu zrealizovať s dostatočným predstihom tak, aby bola na našom bankovom účte pripísaná najneskôr 15. dňa v mesiaci. Vyhnete sa tým prípadným zmluvným sankciám.

Pri úhrade splátky je potrebné uviesť správny variabilný symbol.

Zúčtovacie údaje:

Číslo účtu na úhradu: SK0965000000000020185698
Variabilný symbol*: k dispozícii na úvodnom liste alebo telefonicky na 0850111212
Špecifický symbol: vaše rodné číslo – nie je potrebné uvádzať
Konštantný symbol: 0168 pre platbu prevodom

*Ak na príkaze na úhradu nie je miesto pre variabilný symbol, uvádzajte ho v "Referencii platiteľa", napríklad ak platíte zo zahraničného bankového účtu.

Akým spôsobom môžem hradiť mesačné splátky?

Mesačné splátky môžete hradiť viacerými spôsobmi:

 • bankovým prevodom (trvalým, alebo jednorázovým),
 • poštovou poukážkou z papierového výpisu.
Môžem uhradiť vyššiu sumu ako je min. mesačná splátka?

Kedykoľvek môžete hradiť vyššiu sumu ako je minimálna mesačná splátka.

Pri úhrade vyššej sumy odporúčame využiť jednorazový bankový prevod alebo vyžiadať si na pošte čistú poštovú poukážku typu U, túto vyplniť a uhradiť. Splatnosť mesačnej splátky je vždy 15. dňa aktuálneho mesiaca.

Môžem si predplatiť mesačné splátky?

Áno, mesačné splátky si môžete predplatiť aj na niekoľko mesiacov vopred.

Je možné požiadať o zmenu dátumu splatnosti mesačnej splátky?

Pre prípadnú zmenu odporúčame kontaktovať Klientský servis.

Ako evidujete deň úhrady splátky?

Podľa platných Všeobecných podmienok je dňom úhrady deň, kedy je mesačná splátka pripísaná na náš bankový účet najneskôr do 15. kalendárneho dňa v mesiaci.

Ako mám postupovať, keď mám uhradenú splátku a napriek tomu mi prišla upomienka?

Odporúčame Vám kontaktovať náš Klientský servis.

Môžem úver aj predčasne splatiť a za aký poplatok?

Splatenie úveru je jednoduché. Je len na vás, či sa rozhodnete úver splatiť čiastočne alebo naraz. Pri dlžnej sume nad 15 000 € je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru a vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov“. Žiadosť je umiestnená na našej stránke www.cetelem.sk/dokumenty-na-stiahnutie/#dokumenty-pozicka. Podpísané tlačivo je potrebné poslať na email: klientskyservis@cetelem.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeť obrátiť na ktoréhokoľvek z našich operátorov na callcentre tel. č. 0850 11 12 12, ktorý vám poskytne informácie o presnej výške zostatku vášho úveru a ďalších krokoch.    

Úver možno kedykoľvek predčasne splatiť. Ak je zostatková suma istiny do 10 000 €, predčasné splatenie je bez poplatku. Pri zostatkovej sume istiny nad 10 000 €, podľa zákona o spotrebiteľských úveroch nesmú náklady na predčasné splatenie presiahnuť 1 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Čo zahŕňa mesačná splátka, ktorú Vám uhradím?

Mesačná splátka sa skladá z:

 • istiny
 • úroku
 • poistenia úveru
Čo sa stane, ak na úver uhradím vyššiu sumu ako je celá dlžná čiastka?

Odporúčame Vám kontaktovať linku Klientský servis.

Zadal som zlý variabilný symbol pri úhrade mesačnej splátky. Ako mám ďalej postupovať?

Zašlite nám kópiu dokladu o úhrade s Vašimi údajmi a správnym variabilným symbolom e-mailom a na základe tohto dokladu bude Vaša platba dohľadaná a priradená k Vášmu úveru.

Môžem požiadať o odklad mesačnej splátky?

Ak chcete požiadať o odklad, odporúčame kontaktovať Klientský servis, kde Vám operátori vhodne poradia.

Mám záujem o nákup na splátky cez Cetelem
Kde môžem Nakupovať na splátky?

Nákup na splátky poskytujeme prostredníctvom kamenných predajní alebo internetových predajcov.

Aké podmienky musím spĺňať?
 • ste fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • máte vek od 18 do 75 rokov,
 • máte trvalý zdroj príjmov.
Aké doklady potrebujem?

Pri žiadosti o spotrebiteľský úver okrem občianskeho preukazu a druhého dokladu na overenie totožnosti potrebujete vždy 1. doklad na overenie príjmu:   

Zamestnanci: Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov: 

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže:

 • nakoľko Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme, je nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným dokumentom.

Podnikateľ (SZČO):

 • kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom. Ako potvrdenie akceptujeme aj vetu o elektronicky podanom daňovom priznaní.

Konateľ / Spolumajiteľ firmy: 

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Dôchodcovia: Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoru

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec

len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

V prípade ak klient žiada o motoúver 

 • vodičský preukaz skupiny A a A1 V prípade, že sa jedna o ojazdený motocykel
 • kópia technického preukazu ojazdeného motocykla
 • doklad o pôvode motocykla (nie starší ako dátum schválenia žiadosti o úver)
Ako dlho trvá schválenie úveru?

V priebehu niekoľkých minút sa dozviete výsledok posúdenia, najneskôr však do 24 pracovných hodín.

Ak nakupujem cez internetového predajcu, komu mám zaslať podpísané zmluvy?

Všetky doklady zašlite predajcovi, u ktorého uskutočňujete nákup. Výnimkou sú predajcovia HEJ.SK, MALL.SK, SNOWBOARDZEZULA.SK, TURBADO.SK, SIJACE-STROJE-PATCHWORK.SK, SEDACKY-NABYTOK.SK, LACNE-PC.SK, BAZENYSHOP.SK, EXISPORT.SK, INSPORTLINE.SK, ISTORES.SK, ALZA.SK (len v prípade doručenia tovaru kuriérom alebo poštou)  - v tomto prípade zasielate Vami podpísané zmluvy do Cetelemu.

Aké formy Nákupu na splátky poskytujete?

Nakoľko sú ponuky rôzne, o variantoch Nákupu na splátky sa treba informovať u predajcu, u ktorého ste si vybrali tovar.

Nakupoval som cez Vás tovar na splátky a pokazil sa mi. Kde si mám uplatniť reklamáciu?

Je potrebné sa obrátiť na predajcu, u ktorého ste si tovar zakúpili.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna