Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Kedy zaniká poistenie?

Poistenie zaniká posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom klient dovŕši vek 65 rokov (resp. 70 rokov v prípade Súboru poistenia Senior), odstúpením klienta od poistnej zmluvy a z ďalších dôvodov uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna