Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Platí cestovné poistenie aj na území SR?

Cestovné poistenie platí na území celej Európy, s výnimkou Slovenskej republiky, krajiny trvalého pobytu poisteného, krajiny ktorej je poistený štátnym občanom alebo krajiny, v ktorej je poistený účastníkom verejného zdravotného poistenia.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna