Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Kto každý môže byť poistený v rámci rodinného cestovného poistenia?

Klient a jeho rodinný príslušníci, ktorými sú rodičia, deti, súrodenci, manžel, manželka, druh alebo družka poisteného žijúci s poisteným v spoločnej domácnosti, ak majú trvalý pobyt na území toho istého štátu ako poistený.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna