Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je preplatené poisťovňou v prípade zablokovania dverí do domácnosti resp. v prípade opravy domácich spotrebičov?

Náklady spojené s príjazdom a odjazdom remeselníka/opravára, ktorý dvere odblokuje resp. opraví domáci spotrebič, náklady na 1 hodinu ním vykonanej práce a náklady na drobný použitý materiál (max do 200€ pri odblokovaní zablokovaných dverí a max do 165€ pri oprave domáceho spotrebiča). 

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna