Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je preplatené poisťovňou v prípade havarijnej situácie v domácnosti? Bude poisťovňa plniť aj v prípade, že havarijná situácia vznikla v dôsledku živelnej pohromy ( úder blesku, zemetrasenie, záplava....)

Poisťovňa preplatí náklady na  príjazd/odjazd odborníka, ktorý zamedzí ďalším únikom napr. plynu, vody v tejto havarijnej situácii, náklady na drobný použitý materiál  (nie náhradné súčiastky) a náklady na 1 hodinu práce odborníka, maximálne 200€ na jednu poistnú udalosť.

Ak je domácnosť dočasne neobývateľná, poisťovňa preplatí aj náklady na prepravu členov domácnosti do miesta náhradného ubytovania (nie však  náklady spojené s ubytovaním), max do 200€, a prípadne aj náklady na zabezpečenie ochrany domácnosti na 48 hodín (max do 200€).

Poisťovňa nerieši za akých okolností táto havarijná situácia nastala, čiže ak havarijná situácia v domácnosti vznikla v dôsledku živelnej pohromy, budú vyššie uvedené náklady preplatené.

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna