Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je potrebné urobiť v prípade krádeže poisteného tovaru?

Nahlásiť krádež tovaru polícii. Nahlásiť poistnú udalosť poisťovni Cardif na telefónnom čísle 02/5824 0011 (hlasová voľba č. 1). Vyplniť tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“ a zaslať na adresu poisťovne spolu s požadovanými dokladmi (doklad o kúpe tovaru napr. účtenka z registračnej pokladne, kópia úverovej zmluvy, na základe ktorej bol poskytnutý úver, kópia policajného dokladu o oznámení krádeže tovaru).

 

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna