Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Čo je potrebné urobiť v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

Nahlásiť poistnú udalosť administrátorovi na telefónne číslo +421 2 2051 6751. Na tomto telefónnom čísle poskytnú kontakt na zmluvného remeselníka a opravára a poskytnú ďalšie pokyny a to nepretržite 24 hodín denne.

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna