Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Bude poisťovňa plniť aj v prípade vreckovej krádeže tovaru kúpeného na splátky (napr. mobilný telefón)?

Nie, poistená je len krádež vlámaním (vylámanie, poškodenie alebo zničenie  uzatváracích zariadení), alebo lúpežou (pod hrozbou násilia). Vrecková krádež (bez použitia násilia alebo prekonania prekážky) nie je krytá poistením.

 

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna