Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Bude poisťovňa plniť aj v prípade vreckovej krádeže tovaru kúpeného na splátky (napr. mobilný telefón)?

Nie, poistená je len krádež vlámaním (vylámanie, poškodenie alebo zničenie  uzatváracích zariadení), alebo lúpežou (pod hrozbou násilia). Vrecková krádež (bez použitia násilia alebo prekonania prekážky) nie je krytá poistením.