Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Aké doklady je potrebné doložiť poisťovni v prípade havarijnej situácie, zablokovania dverí do domácnosti alebo ak sa pokazí domáci spotrebič?

V prípade poistnej udalosti je potrebné doložiť kópiu faktúry vystavenej zmluvným dodávateľom za služby a práce vykonané v súvislosti s odstraňovaním havarijnej situácie, odblokovaním zablokovaných dverí resp. opravou domáceho spotrebiča (na základe objednávky administrátora). V prípade opravy domáceho spotrebiča je potrebné doložiť aj doklad potvrdzujúci kúpu a dĺžku záruky (záručný list).Všetky potrebné informácie získate aj u administrátora na telefónne číslo +421 2 2051 6751.

 

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna