Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Môžem úver aj predčasne splatiť a za aký poplatok?

Splatenie úveru je jednoduché. Je len na vás, či sa rozhodnete úver splatiť čiastočne alebo naraz. Pri dlžnej sume nad 15 000 € je potrebné vyplniť a podpísať tlačivo „Žiadosť o predčasné splatenie spotrebiteľského úveru a vyhlásenie o pôvode finančných prostriedkov“. Žiadosť je umiestnená na našej stránke www.cetelem.sk/dokumenty-na-stiahnutie/#dokumenty-pozicka. Podpísané tlačivo je potrebné poslať na email: klientskyservis@cetelem.sk

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžeť obrátiť na ktoréhokoľvek z našich operátorov na callcentre tel. č. 0850 11 12 12, ktorý vám poskytne informácie o presnej výške zostatku vášho úveru a ďalších krokoch.    

Úver možno kedykoľvek predčasne splatiť. Ak je zostatková suma istiny do 10 000 €, predčasné splatenie je bez poplatku. Pri zostatkovej sume istiny nad 10 000 €, podľa zákona o spotrebiteľských úveroch nesmú náklady na predčasné splatenie presiahnuť 1 % z predčasne splácanej sumy úveru, ak ide o predčasné splatenie v priebehu posledného roka pred konečnou splatnosťou, náklady na predčasné splatenie nesmú presiahnuť 0,5 % z predčasne splácanej sumy úveru.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna