Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Podlieham režimu FATCA len ak som občanom USA?

Nie. Režimu FATCA podlieha každý klient, u koho je identifikované niektoré z kritérií, ktoré ho kvalifikuje ako daňového rezidenta USA, a to najmä:  

  • občianstvo USA alebo trvalý pobyt - USA pas, zelená karta
  • USA adresa - Trvalý pobyt alebo korešpondenčná adresa
  • miesto narodenia v USA
  • doručovacia adresa u tretej osoby alebo v banke, ak je jedinou zaznamenanou adresou klienta
  • plná moc alebo udelenie oprávnenia na disponovanie s účtom osobe s USA adresou
  • trvalý príkaz k prevodu finančných prostriedkov na účet vedený v USA
  • USA telefónne číslo
  • pri podnikateľských subjektoch
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna