Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Ako mám vedieť, či sa ma FATCA týka?

FATCA bude mať vplyv na fyzické a právnické osoby, ktoré budú v zmysle princípov FATCA identifikované ako daňoví rezidenti USA. FATCA bude mať tiež dopad na niektoré typy podnikov s americkými vlastníkmi. Daňovým rezidentom USA sa rozumie napr.: 

  • občan USA, vrátane osoby narodenej v USA, pričom môže byť aj daňovým rezidentom v inej krajine (v prípade, že nestratil občianstvo USA),
  • osoba s bydliskom v USA, vrátane osôb vlastniacich USA zelenú kartu,
  • niektoré osoby, ktorých pobyt v USA prekročí určenú hranicu počtu dní v roku,
  • podnikateľské subjekty podliehajúce legislatíve USA.
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna