Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Mám záujem o nákup na splátky cez Cetelem

Kde môžem Nakupovať na splátky?

Nákup na splátky poskytujeme prostredníctvom kamenných predajní alebo internetových predajcov.

Aké podmienky musím spĺňať?
 • ste fyzická osoba, občan SR s trvalým pobytom na území SR,
 • máte vek od 18 do 75 rokov,
 • máte trvalý zdroj príjmov.
Aké doklady potrebujem?

Pri žiadosti o spotrebiteľský úver okrem občianskeho preukazu a druhého dokladu na overenie totožnosti potrebujete vždy 1. doklad na overenie príjmu:   

Zamestnanci: Ak je príjem klienta z územia SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov: 

 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, na ktorý je klientovi poukazovaná mzda alebo
 • originál potvrdenia o príjme od zamestnávateľa nie staršie ako 30 dní

Policajt, vojak, colník, pracovník väzenskej a justičnej stráže:

 • nakoľko Sociálna Poisťovňa nedisponuje informáciami o Vašom príjme, je nevyhnutné priložiť doklad o príjme (celý a kompletný Výpis z BÚ za posledné obdobie alebo Výplatnú pásku za posledné obdobie, alebo Potvrdenie o príjme od zamestnávateľa) priložiť k ostatným dokumentom.

Podnikateľ (SZČO):

 • kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie a originál potvrdenia o podaní daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom. Ako potvrdenie akceptujeme aj vetu o elektronicky podanom daňovom priznaní.

Konateľ / Spolumajiteľ firmy: 

 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za posledný ukončený kalendárny rok s pečiatkou zamestnávateľa, alebo potvrdenie o podaní daňového priznania typu A za posledné ukončené zdaňovacie obdobie potvrdené daňovým úradom

Dôchodcovia: Ak je dôchodok vyplácaný zo Sociálnej poisťovne SR a klient vyjadrí svoj súhlas s overením jeho údajov o príjme v databáze sociálnej poisťovne, nie je nutné od klienta žiadať doklad o príjme. Ak klient vyjadrí svoj nesúhlas s overením jeho údajov v databáze sociálnej poisťovne, je nutné predložiť jeden z dokladov:

 • potvrdenie o poberaní dôchodku (posledný výmer zaslaný klientovi Sociálnou poisťovňou) alebo
 • potvrdenie z pošty, alebo
 • výpis z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je poukazovaný dôchodok.

Klient s trvalým pobytom na území SR zamestnaný  na území Schengenského priestoru

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

Cudzinec

len ak má povolenie na pobyt/pobytový preukaz občana EÚ a len ak je zamestnaný v SR

 • výpisy z osobného účtu za posledný kalendárny mesiac, kam je klientovi poukazovaná mzda a zároveň
 • výplatná páska za posledné výplatné obdobie alebo
 • pracovná zmluva, prípadne aj jej príloha, z ktorej vyplýva výška mzdy

V prípade ak klient žiada o motoúver 

 • vodičský preukaz skupiny A a A1 V prípade, že sa jedna o ojazdený motocykel
 • kópia technického preukazu ojazdeného motocykla
 • doklad o pôvode motocykla (nie starší ako dátum schválenia žiadosti o úver)
Ako dlho trvá schválenie úveru?

V priebehu niekoľkých minút sa dozviete výsledok posúdenia, najneskôr však do 24 pracovných hodín.

Ak nakupujem cez internetového predajcu, komu mám zaslať podpísané zmluvy?

Všetky doklady zašlite predajcovi, u ktorého uskutočňujete nákup. Výnimkou sú predajcovia HEJ.SK, MALL.SK, SNOWBOARDZEZULA.SK, TURBADO.SK, SIJACE-STROJE-PATCHWORK.SK, SEDACKY-NABYTOK.SK, LACNE-PC.SK, BAZENYSHOP.SK, EXISPORT.SK, INSPORTLINE.SK, ISTORES.SK, ALZA.SK (len v prípade doručenia tovaru kuriérom alebo poštou)  - v tomto prípade zasielate Vami podpísané zmluvy do Cetelemu.

Aké formy Nákupu na splátky poskytujete?

Nakoľko sú ponuky rôzne, o variantoch Nákupu na splátky sa treba informovať u predajcu, u ktorého ste si vybrali tovar.

Nakupoval som cez Vás tovar na splátky a pokazil sa mi. Kde si mám uplatniť reklamáciu?

Je potrebné sa obrátiť na predajcu, u ktorého ste si tovar zakúpili.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna