Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Výpis z Kreditnej karty

Výpis zasielaný na emailovú adresu klienta

Bližšie informácie nájdete v časti Kreditná karta Trendy > Výpis zasielaný na emailovú adresu klienta

Akou formou zasielate výpisy ku kreditnej karte?

V papierovej forme - poštou

  • zasielame pravidelne mesačne na adresu klienta
  • platí sa poplatok v zmysle sadzobníka poplatkov
  • ak klient nemá záujem o papierový výpis, môže požiadať o zmenu zaslania výpisu na e-výpis

V elektronickej forme - e-výpis v klientskej zóne

  • výpis si bezplatne stiahnete v klientskej zóne
  • odporúčame využiť emailovú notifikáciu, ktorá bude informovať klienta pravidelne mesačne o e-výpise a aktuálnych zúčtovacích údajoch
Ako si môžem nastaviť notifikáciu o vystavení výpisu?

Po prihlásení do Klientskej zóny v časti Notifikácie si zadáte e-mailovú adresu, na ktorú Vám bude chodiť notifikačný e-mail spolu so zúčtovacími údajmi.

Ak som stratil výpis ku kreditnej karte, dá sa zaslať kópia výpisu?

O zaslanie kópie papierového výpisu môžete zažiadať telefonicky alebo e-mailom. Výšku poplatku za zaslanie kópie vypisu nájdete v aktuálnom Sadzobníku poplatkov. Pre rýchlejší a jednoduchší prístup k výpisu vám odporúčame prihlasiť sa do klientskej zóny, kde máte k dispozícii históriu vaších výpisov, ako aj ďalšie informácie o vašej kreditnej karte.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna