Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Platba v inej mene ako EUR, jej konverzia a referenčný kurz ECB

Aký kurz sa použije na prepočítanie mojej transakcie v inej mene ako euro?

Cetelem pracuje a účtuje iba v EUR, neposkytuje zmenárenské služby a nevyhlasuje vlastný kurzový lístok.

Pre transakcie vykonané v inej mene ako euro sa používa aktuálne platný kurzový lístok spoločnosti mastercard*, ktorý nájdete na adrese: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html  

*Obchodné podmienky, bod 4.2. Platobné operácie budú vykonávané v mene EUR. Pri platobnej operácii z úveru poskytnutého klientovi formou ÚR prostredníctvom karty v mene inej ako EUR je za konverzný kurz považovaný kurz spoločnosti mastercard k tejto mene platný v deň autorizácie platobnej operácie, ak nie je stanovené inak.    

Kedy sa používa referenčný kurz ECB?

Referenčný kurz ECB sa nepoužíva pri komerčnej konverzii mien. Slúži na porovnanie rôznych finančných služieb (výber ATM, platba POS, zmenáreň), pri ktorých dochádza k menovej konverzii, pri zohľadnení kurzového lístka a poplatkov poskytovateľa, poskytovanými rôznymi subjektmi na trhu (banka, zmenáreň, obchodník).  

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna