Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Platba alebo výber z bankomatu v inej mene ako EUR, s ponukou na zaúčtovanie v EUR

Keď platím v zahraničí, kedy a ako sa prepočíta zahraničná mena do eura?

Konverzia domácej meny do eura môže byť vykonaná v dvoch rôznych chvíľach. Keď nakupujete kreditnou kartou od Cetelem v inej mene ako euro, konverziu do eura vykoná spoločnosť Mastercard podľa svojho aktuálneho kurzového lístka.  Sú však obchodníci, ako napríklad hotely, alebo letecké spoločnosti, ktoré ponúkajú vlastnú službu konverzie alebo zmenárenskú činnosť na základe svojho kurzového lístka. V tom prípade sa jedná sa o službu Dynamic Currency Conversion (DCC) poskytovanú obchodníkom alebo prevádzkovateľom bankomatu.

Je výhodné využiť DCC a platiť v EUR?

Vo všeobecnosti platí, že služba DCC patrí medzi drahšie možnosti. Kurz použitý obchodníkom je zvyčajne vyšší. Niektorí obchodníci uplatňujú aj zmenárenský poplatok. Jedná sa buď o percento zo sumy transakcie alebo fixný poplatok. Niekedy môže ísť aj o kombináciu týchto dvoch spôsobov výpočtu poplatku. 

Kedy je výhodné využiť DCC a platiť v EUR?

Existujú situácie, kedy chcete vedieť aká presná suma vám odíde z účtu. Využitím DCC, získate presnú sumu zahraničnej transakcie, ktorá vám odíde z účtu v Eurách, ešte pred jej uskutočnením.

Ako sa dozviem kurz a poplatky DCC obchodníka?

V súčasnej dobe obchodníci a prevádzkovatelia bankomatov pristupujú k zmene systémov, aby boli od 19. apríla 2021 schopní vám poskytnúť informáciu o požitom kurze a výške poplatkov, ešte pred odsúhlasením menovej konverzie. Je na vás či túto ponuku prijmete, a samozrejme máte právo ju odmietnuť.

Ak teda nezaplatím v eurách, akým kurzom sa prepočíta môj nákup alebo výber peňazí v zahraničí?

Všetky transakcie, ktoré urobíte v inej mene (napríklad: CZK, HUF, PLN), sú do eura prepočítané aktuálnym kurzom spoločnosti Mastercard. Aktuálny kurz spoločnosti Mastercard si môžete pozrieť na: https://www.mastercard.us/en-us/personal/get-support/convert-currency.html

Ak si vyberiem konverziu od Mastercard a nie obchodníkovu (DCC), platím nejaké poplatky za to, že som platil v HUF alebo vyberal v CZK a nie v EUR?

Mastercard momentálne neuplatňuje zmenárenský (výmenný) poplatok za konverziu.

Účtuje si Cetelem na tieto transakcie nejaký zmenárenský (výmenný) poplatok?

Ani naša banka si neúčtuje za tieto transakcie nejaký zmenárenský (výmenný) poplatok. Súčasne, nakoľko Cetelem nevykonáva konverziu nákupu do meny EUR, nemôže si ani účtovať takýto poplatok. *


* Výška poplatku za menovú konverziu pri platobných operáciách vykonaných prostredníctvom Kreditnej karty Cetelem v bankomatoch alebo u obchodníkov v rámci EÚ predstavuje 0,00 % prirážku k poslednému dostupnému referenčnému výmennému kurzu eura, ktorý oznámila Európska centrálna banka (ECB). Jedná sa o platobné operácie - výber hotovosti z bankomatu alebo platbu u obchodníka v domácej mene členského štátu EÚ, napríklad v Českých korunách.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna