Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie vecí osobnej potreby

Aké poistné riziká kryje poistenie Asistent?

Ide napr. odcudzenie kľúčov, stratu alebo odcudzenie dokladov, odcudzenie peňaženky,  tašky alebo mobilného telefónu atď. Kompletný zoznam poistných krytí nájdete vo Všeobecných poistných podmienkach a Rámcovej zmluve o poistení kliknutím na Dokumenty k poisteniu.

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Dokedy mi prídu všetky dokumenty k poisteniu?

Všetky podklady k uzatvorenému poisteniu spolu s asistenčnou kartou vám pošle Poisťovňa Cardif do 1 mesiaca od uzavretia poistenia. V prípade záujmu vám súčasne s uzatvorením poistenia pošleme sms s číslom asistenčnej spoločnosti.

Na koho sa mám obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu asistenčnej spoločnosti na tel. čísle +421 258 24 00 86.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna