Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Doplnkové zdravotné poistenie - Druhá pomoc & Druhá pomoc+

Môžem využiť asistenčné služby 24 hodín denne ? Alebo je tam nejaké časové obmedzenie ?

Asistenčné služby sú dostupné 24 hodín denne.

Musím o asistenčnú službu požiadať do 14 dní od ukončenia hospitalizácie?

Áno, asistenčné služby nadväzujú na skončenie hospitalizácie. Ide o pomoc v domácnosti a pod. Preto je limit 14 dní, po ktorých sa predpokladá, že klient začne byť sebestačný.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade vzniku poistnej udalosti?

Poistnú udalosť nahláste bez zbytočného odkladu.  Pre poistné udalosti poúrazová trvalá invalidita, úrazová hospitalizácia, úrazová rekonvalescencia, akútny chirurgický zákrok je potrebné nahlásiť poistnú udalosť na telefónom čísle: +421 2 5824 0011
Pre požiadavky na poskytnutie zdravotnej asistencie je potrebné nahlásiť na tel. čísle +421 2 2051 6751

Od akej doby po vyjadrení súhlasu s poistením som poistený?

Poistenie vám platí odo nultej hodiny dňa nasledujúceho po dni, v ktorom ste vyjadrili súhlas s poistením.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna