Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Náš rok 2020, alebo bilancia naších dobrovoľníckých a charitatívnych aktivít

Január je už tradične mesiacom, kedy bilancujeme naše aktivity za predchádzajúci rok a stanovujeme ciele a plány na prichádzajúci rok.

Aký bol rok 2020 pre Vás? Aj Vy ste mali svoje plány, istoty a túžby, ktoré sa nakoniec zmenili? Asi sa zhodneme, že ten rok bol iný a zvláštny. Preverili sa naše schopnosti adaptovať sa na nové okolnosti a vidieť aj v tomto kontexte niečo pozitívne a prospešné.  

Obzreli sme sa teda dozadu teda aj my a zhodnotili naše CSR aktivity, t.j. aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, dobrovoľníctva a charity. Niektoré z nich prebiehajúca pandémia zastavila alebo im dala novú tvár.

Rok 2020 sme už tradične začali Valentínskou akciou „Darujme lásku“. Spoločným hlasovaním sme vybrali 4 príbehy, ktoré sme nakoniec podporili. Mnohí z Vás sa zapojili, napiekli koláčiky a výťažok smeroval náročným detským príbehom Oskarka a Riška a do  dvoch útulkov. Celkovo sme prispeli vo výške 744€. V tomto čase nám pandémia ešte nepripadala ozajstná.

Potom sa však všetko zmenilo a naše CSR aktivity smerovali k ochrane Vás - našich zamestnancov. Rýchle riešenia pre prácu z domu, dezinfekcia a séria opatrení, ktorých cieľom bolo udržať vhodné pracovné prostredie a zohľadniť potreby jednotlivcov. Napriek náročnej ekonomickej situácii našej firmy sa nám podarilo udržať Vaše pracovné miesta.

Práve keď sa všetkým odporúčalo ostať doma, predajcom hrozilo, že stratia strechu nad hlavou a nebudú sa mať kde utiahnuť ani len do karantény. Mnohí predajcovia Nota Bene sa s veľkými ťažkosťami roky dostávali z ulice a my sme sa snažili prispieť k tomu, aby nepadli znovu na dno. V apríli sme prispeli k zbierke trvanlivých potravín predajcom. Viacerí z Vás ste sa zapojili či už zbierkou potravín alebo finančným príspevkom.

Počas roka 2020 sa „Enviro“ téma stala ešte čoraz naliehavejšou globálnou témou. V auguste sme zrealizovali novú aktivitu pod názvom „Enviro Cetelem beh“, ktoré spájala životné prostredie, pohyb a pozitívnu motiváciu. Za každé kilo odpadu a každý kilometer naša spoločnosť venovala 1€ na dobrú vec. 25 z nás sa zúčastnilo a  podarilo sa nám za hodinu a pol pozbierať 136 kg odpadu a nabehať/nachodiť spoločne 168 km. A k tomu sa nám podarilo splniť výzvu a tak sme nakoniec venovali sumu 800€ Združeniu pacientov s pľúcnou hypertenziou. Pacienti s touto nevyliečiteľnou chorobou sú momentálne v 1. línii ohrozenia kvôli COVID situácii. Sumou 400€ sme podporili Majme srdce, aby sme nezabúdali aj na zvieratá, ktoré potrebujú takisto čisté a bezpečné prostredie. V Žiline sme kvôli pandemickej situácii boli nútení akciu zrušiť. Veríme, že jar 2021 nám umožní ju zrealizovať aj so žilinským tímom a spolu tak pomôcť krajšej a čistejšej Žiline. 

septembri sme sa už tradične zapojili do  Európskeho týždňa mobility a naši športu-chtiví cyklisti vytvorili tímy a súťažili v rámci celoslovenského podujatia Do práce na bicykli. Našľapali spolu viac ako 1290 km a pomohli nielen sebe, ale aj životnému prostrediu. 

V septembri sme sa venovali aj komunite a s heslom: „Mám srdce na správnom meste“  sme sa opätovne zapojili do projektu  Naše mesto za prísnych pandemických opatrení. Tento rok sa celoslovensky zúčastnilo oveľa menej ľudí ako zvyčajne a my sme hrdí, že 19 z nás tak pomohlo rodinným centrám v podobe banálnych, no pritom užitočných aktivít ako umývanie okien a maľovania priestorov týchto rodinných centier v Bratislave aj v Žiline.

Koncom septembra sme otvorili aj tému rodovej rovnosti. Na workshope sme diskutovali, vymieňali si perspektívy ohľadom postavenia žien a mužov v našej firme, na Slovensku a tiež v rámci EÚ. Zamýšľali sme sa nad možnými stereotypmi v myslení, nad vplyvom výchovy a kultúry.

Mesiac november sa niesol v znamení Tolerancie, rešpektu a spätnej väzby.  Realizovali sme workshopy na tému Spätnej väzby s cieľom kultivovať našu vzájomnú komunikáciu či už v práci alebo doma. Zbierkou oblečenia pre 2 organizácie v Žiline a nocľaháreň v Bratislave sme podporili ľudí v núdzi. Zamysleli sme sa nad Stereotypmi v myslení, diskrimináciou a tiež sme mali možnosť pozrieť si filmy, ktoré poukazujú na inakosť a teda nevyhnutnosť vzájomnej tolerancie.

Predvianočné obdobie sa u nás už tradične nieslo v duchu dobročinnosti. Tentokrát sme našu pozornosť venovali Stromu želaní. Bolo veľmi dojímavé sledovať ako sa plnia tabuľky so želaniami menami našich kolegov a pod stromčekmi v Žiline a v Bratislave pribúdajú krásne zabalené darčeky pre deti z detského domova v Kolárove. Splnili sme priania 86 detí a s podporou nášho Regiónu sme zašli ešte o krok ďalej. Spolu s darčekmi od kolegov, sme do domova poslali aj 3 novučké TV, 3 notebooky a 4 slúchadlá v hodnote 2 000€. K rozhodnutiu nakúpiť aj notebooky nás viedla najmä súčasná situácia a naša ambícia podporiť dištančné vzdelávanie detí. 

Ďakujeme, že pracujeme vo firme, ktorá podporuje tieto aktivity. Ďakujeme Vám kolegovia, že máte srdce na správnom mieste. Spoločne sme tak prispeli zlepšiť situáciu konkrétnym ľuďom, deťom a organizáciám. Každý z nás môže spraviť rozdiel vo svete.

Túto bilanciu uzatvárame výrokom Matky Terezy:

Všetko, čo robíme, je iba kvapka v mori, ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam chýbala.“

Vaša banka
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna