Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie pravidelných platieb

Poistenie pravidelných platieb vás chráni pred rizikami, ktoré môžu zapríčiniť vašu  platobnú neschopnosť. Vzťahuje sa na úhradu vašich pravidelných platieb v prípade smrti, hospitalizácie, pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity, či straty zamestnania.

V prípade poistnej udalosti vám poistenie umožní uhrádzať akékoľvek vaše pravidelné finančné záväzky, akými sú napríklad nájomné, spotreba energie, telefónne účty, účty za internet až do výšky 150 EUR mesačne.

Súbory poistenia pre produkt Osobná pôžička

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia
18 - 30 rokov31 - 45 rokov46 - 65 rokov

Základný súbor

 • pracovná neschopnosť
 • plná a trvalá invalidita
 • smrť
4,52 € mesačne 5,68 € mesačne 8,39  € mesačne

Rozšírený súbor

 • strata zamestnania
 • pracovná neschopnosť
 • plná a trvalá invalidita
 • smrť
8,94 € mesačne 10,10 € mesačne 12,81 € mesačne

Súbory poistenia pre produkt Kreditná karta

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytia - Súbor ASúbor A
Výška poistného krytiaSadzby poistenia
 • pracovná neschopnosť
 • plná a trvalá invalidita
 • smrť
 • 150€/max. 6 mes. splátok
 • 1500€/jednorázové plnenie         
 • 1500€/jednorázové plnenie
5 € mesačne
Rozsah poistného krytia - Súbor BSúbor B
Výška poistného krytiaSadzby poistenia
 • pracovná neschopnosť
 • plná a trvalá invalidita
 • smrť
 • strata zamestnania
 • 150€/max. 6 mes. splátok
 • 1500€/jednorázové plnenie         
 • 1500€/jednorázové plnenie
 • 150€/max. 6 mes. splátok
10 € mesačne

Dokumenty k poisteniu

Poistenie vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna