Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie schopnosti splácať úver vás chráni pred rizikami, ktoré môžu zapríčiniť vašu platobnú neschopnosť. Vzťahuje sa na úhradu vašich mesačných úverových splátok v prípade rôznych nepriaznivých životných situácií akými môže byť smrť, hospitalizácia, pracovná neschopnosť, invalidita, či strata vášho zamestnania.

V prípade poistnej udalosti Vám poistenie umožní uhrádzať mesačnú splátku vášho úveru v plnej výške.

Poistenie je možné uzavrieť iba súčasne s úverovou zmluvou k produktu Pôžička, Nákup na splátky alebo Kreditná karta.

Súbory poistenia pre osobnú pôžičku

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Základný súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
3,33% z mesačnej splátky

Štandardný súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • smrti
 • plnej a trvalej invalidity
 • pracovnej neschopnosti
 • poistenie spoludlžníka alebo hospitalizácie 
4,99 % z mesačnej splátky

Rozšírený súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • straty zamestnania
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
6,99 % z mesačnej splátky

Súbor Senior

Poskytuje krytie v prípade:

 • smrti
6,99 % z mesačnej splátky

Balíky poistenia pre kreditnú kartu

Využiť môžete nasledovné balíky poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Komplexný balík

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • zneužitia karty a straty dokladov
5,29% z mesačnej splátky

Balík Senior

Poskytuje krytie v prípade:

 • smrti
 • zneužitia karty a straty dokladov
6,99 % z mesačnej splátky

Balíky poistenia pre nákup na splátky

Využiť môžete nasledovné balíky poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Komplexný balík

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
5,29% z mesačnej splátky

Komplexný balík PLUS

Poskytuje krytie v prípade:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • straty zamestnania
 • hospitalizácie
 • krádeže tovaru zakúpeného na splátky
 • home assistance
5,29 % z mesačnej splátky + 0,99€

Dokumenty k poisteniu

Poistenie schopnosti splácať úver vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna