Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Poistenie schopnosti splácať úver

Poistenie schopnosti splácať úver vás chráni pred rizikami, ktoré môžu zapríčiniť vašu platobnú neschopnosť. Vzťahuje sa na úhradu vašich mesačných úverových splátok v prípade rôznych nepriaznivých životných situácií akými môže byť smrť, hospitalizácia, pracovná neschopnosť, invalidita, či strata vášho zamestnania.

V prípade poistnej udalosti Vám poistenie umožní uhrádzať mesačnú splátku vášho úveru v plnej výške.

Poistenie je možné uzavrieť iba súčasne s úverovou zmluvou k produktu Pôžička, Nákup na splátky alebo Kreditná karta.

Súbory poistenia

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia

Základný súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
3,33% z mesačnej splátky

Štandardný súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • smrti
 • plnej a trvalej invalidity
 • pracovnej neschopnosti
 • poistenie spoludlžníka
 • hospitalizácie
4,99 % z mesačnej splátky

Rozšírený súbor

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • straty zamestnania
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
6,99 % z mesačnej splátky

Súbor Senior

Poskytuje krytie v prípade:

 • smrti
6,99 % z mesačnej splátky

Komplexný súbor poistenia Istota

Poskytuje krytie v prípade:

 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • krádeže tovaru kúpeného na splátky
 • home assistance (havaríjna situácia v domácnosti, odomknutie zablokovaných dverí v domácnosti, servis domácich spotrebičov po záruke)
individuálne stanovená v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru

Komplexný súbor poistenia Istota plus

Poskytuje krytie v prípade:

 • straty zamestnania
 • pracovnej neschopnosti
 • plnej a trvalej invalidity
 • smrti
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
 • krádeže tovaru kúpeného na splátky
 • home assistance (havaríjna situácia v domácnosti, odomknutie zablokovaných dverí v domácnosti, servis domácich spotrebičov po záruke)
individuálne stanovená v zmluve o poskytnutí spotrebiteľského úveru

Dokumenty k poisteniu

Poistenie schopnosti splácať úver vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Mám záujem o poistenie

Pokiaľ ste klientom Cetelemu a máte uzatvorenú zmluvu k produktu Pôžička, Nákup na splátky alebo Kreditná karta, vyplňte nasledovný formulár a budeme vás spätne kontaktovať.

 • Vyplňte formulár
 • Zašleme vám kalkuláciu
Poistenie - kalkulačka
Poistná ochrana v prípade straty osobných vecí (kľúče, mobil, peňaženka ...) a v prípade rôznych havárií vo vašej domácnosti.

Ľutujeme, poistenie poskytujeme len klientom spoločnosti Cetelem, ktorí majú aktívny úver.

Navigace Vyhľadávanie Klientska zóna