Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Doplnkové zdravotné poistenie

Stať sa pacientom vo Vás vyvoláva obavy? Bude Vám poskytnutá dostatočná starostlivosť? Potrebujete konzultovať stanovenú diagnózu alebo postup liečenia s iným odborníkom? Kto Vás odvezie k lekárovi? Kto Vám zabezpečí výpadok Vašich príjmov? Čo bude s chodom Vašej domácnosti?

Ak si kladiete tieto otázky, tak práve pre Vás sú určené naše výhodné balíky poistení doplnkového zdravotného poistenia

Druhá pomoc a Druhá pomoc+

Poskytnutie dostatočnej poistnej ochrany pre prípad úrazu a choroby, možnosť konzultácie lekárskej diagnózy, či zdravotné asistenčné služby a to bez sporenia a investovania.

Rozsah poistného krytiaDruhá pomocDruhá pomoc+
Poúrazová trvalá invalidita ok ok
Poistenie úrazovej hospitalizácie ok ok
Poistenie úrazovej rekonvalescencie ok ok
Poistenie akútneho chirurgického zákroku ok ok

Zdravotné a domáce asistenčné služby

 • lekár na telefóne
 • právnik na telefóne
 • zabezpečenie nadštandardného ubytovania v prípade hospitalizácie
 • pohospitalizačná rekonvalescencia
 • odvoz domov po hospitalizácii
 • doprava/doprovod do nemocnice na kontrolu
 • opatrovateľské služby, babysitting, starostlivosť o zvieratá
 • nákup liekov a základných potrieb do domácnosti
 • upratovanie
 • príprava ošatenia poisteného
ok ok
Konzultácia lekárskej diagnózy
vypracovanie lekárskej správy 185 €/prípad
no ok
Poistné plnenie vyplácané na účet klienta ok ok
Cena mesačného poistenia 5,50 €
mesačne
9,90 €
mesačne

Kto môže byť poistený?

Osoba, ktorá:

 • je mladšia ako 65 rokov,
 • je zdravá a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením s trvalým užívaním liekov alebo nevyliečiteľnou chorobou,
 • nie je v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní,
 • nepoberá starobný dôchodok,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok a ani nepožiadala o jeho priznanie,
  je držiteľom Kreditnej karty CETELEM.

Doplňujúce informácie a dokumenty

Doplnkové zdravotné poistenie Druhá pomoc a Druhá pomoc+ vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna