Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Doplnkové zdravotné poistenie

Stať sa pacientom vo Vás vyvoláva obavy? Bude Vám poskytnutá dostatočná starostlivosť? Potrebujete konzultovať stanovenú diagnózu alebo postup liečenia s iným odborníkom? Kto Vás odvezie k lekárovi? Kto Vám zabezpečí výpadok Vašich príjmov? Čo bude s chodom Vašej domácnosti?

Ak si kladiete tieto otázky, tak práve pre Vás sú určené naše výhodné balíky poistení doplnkového zdravotného poistenia

Druhá pomoc a Druhá pomoc+

Poskytnutie dostatočnej poistnej ochrany pre prípad úrazu a choroby, možnosť konzultácie lekárskej diagnózy, či zdravotné asistenčné služby a to bez sporenia a investovania.

Rozsah poistného krytiaDruhá pomocDruhá pomoc+
Poúrazová trvalá invalidita ok ok
Poistenie úrazovej hospitalizácie ok ok
Poistenie úrazovej rekonvalescencie ok ok
Poistenie akútneho chirurgického zákroku ok ok

Zdravotné a domáce asistenčné služby

 • lekár na telefóne
 • právnik na telefóne
 • zabezpečenie nadštandardného ubytovania v prípade hospitalizácie
 • pohospitalizačná rekonvalescencia
 • odvoz domov po hospitalizácii
 • doprava/doprovod do nemocnice na kontrolu
 • opatrovateľské služby, babysitting, starostlivosť o zvieratá
 • nákup liekov a základných potrieb do domácnosti
 • upratovanie
 • príprava ošatenia poisteného
ok ok
Konzultácia lekárskej diagnózy
vypracovanie lekárskej správy 185 €/prípad
no ok
Poistné plnenie vyplácané na účet klienta ok ok
Cena mesačného poistenia 5,50 €
mesačne
9,90 €
mesačne

Kto môže byť poistený?

Osoba, ktorá:

 • je mladšia ako 65 rokov,
 • je zdravá a nie je v pravidelnej lekárskej opatere, netrpí chronickým ochorením s trvalým užívaním liekov alebo nevyliečiteľnou chorobou,
 • nie je v pracovnej neschopnosti a za posledných 12 mesiacov nebol v pracovnej neschopnosti dlhšej ako 30 po sebe idúcich dní,
 • nepoberá starobný dôchodok,
 • nemá priznaný invalidný dôchodok a ani nepožiadala o jeho priznanie,
  je držiteľom Kreditnej karty CETELEM.

Doplňujúce informácie a dokumenty

Doplnkové zdravotné poistenie Druhá pomoc a Druhá pomoc+ vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Mám záujem o poistenie

Pokiaľ ste klientom Cetelemu a máte uzatvorenú zmluvu k produktu Kreditná karta, vyplňte nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať v požadovanom čase prípadne nás kontaktujte na tel. čísle 0850 11 12 12.

 • Vyplňte formulár
 • Zašleme vám kalkuláciu
Poistenie - kalkulačka
Poistná ochrana v prípade straty osobných vecí (kľúče, mobil, peňaženka ...) a v prípade rôznych havárií vo vašej domácnosti.

Ľutujeme, poistenie poskytujeme len klientom spoločnosti Cetelem, ktorí majú aktívny úver.