Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Poistenie pravidelných platieb

Dokumenty k poisteniu k osobnej pôžičke
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.7.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.2.2016 - 30.6.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 01.01.2014 do 31.01.2016
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.12.2020
Dokumenty k poisteniu ku kreditnej karte (revolvingovému úveru)
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 01.12.2014 do 30.6.2016

Dodatkom č. 4 k RZ CTM7081 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM7081) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Archív dokumentov pre poistenie (k osobnej pôžičke, nákupu na splátky a revolvingovému úveru)
Pre poistenie uzatvorené od 1.2.2013
Pre poistenie uzatvorené od 1.2.2012
Pre poistenie uzatvorené od 15.10.2011 k produktu Osobná pôžička
Pre poistenie uzatvorené do 14.10.2011
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna