Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Cestovné poistenie

Cestovné poistenie Európa slúži na vašu ochranu pred vysokými finančnými výdavkami pri neočakávaných udalostiach, ochoreniach alebo úrazoch, ktoré môžu nastať v zahraničí. Ak práve vy často cestujete a nikdy si nestíhate vybaviť poistenie tesne pred cestou, cestovné poistenie k našim produktom je pre vás ako stvorené.

Poistenie je možné uzavrieť iba súčasne s úverovou zmluvou k produktu Pôžička alebo Kreditná karta.

Súbory poistenia

Využiť môžete nasledovné súbory poistenia, ktoré kryjú rôzne poistné riziká.

Rozsah poistného krytiaSadzby poistenia
Dojednané k produktu PôžičkaDojednané k produktu Kreditná karta

Európa Individual

Poskytuje krytie v prípadoch:

 • úhrady liečebných nákladov v zahraničí a asistenčných služieb
 • straty batožiny a vecí osobnej potreby
 • zodpovednosti za škodu
 • právnej pomoci a kaucie
 • úrazu
 • omeškania batožiny počas leteckej prepravy
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
3,25 €
mesačne
25 €
ročne

Európa Rodinné

Poskytuje krytie poistenca a jeho spolucestujúceho v prípadoch:

 • úhrada liečebných a asistenčných služieb nákladov v zahraničí
 • straty batožiny a vecí osobnej potreby
 • zodpovednosti za škodu
 • právna pomoc a kaucie
 • úrazu
 • omeškanie batožiny počas leteckej prepravy
 • hospitalizácie v dôsledku úrazu
4,95 €
mesačne
39 €
ročne

Európa Plus Individual

Zahŕňa poistnú ochranu poisteného ako súbor poistenie „Europa Individual“ a navyše kryje aj nasledovné riziká:

 • odcudzenie kľúčov, peňaženky, mobilného telefónu a tašky
 • strata alebo odcudzenie dokladov
 • vznik nákladov v dôsledku zneužitia SIM karty, ku ktorému dôjde na základe odcudzenia mobilného telefónu
 • vznik nákladov spojených s vydaním náhradnej SIM karty, vo väzbe na odcudzenia mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná
 • vznik nákladov v prípade havarijnej situácie v domácnosti poisteného
 • vznik nákladov v súvislosti s odblokovaním zablokovaných dverí
5,60 €
mesačne
69 € ročne

Európa Plus Rodinné

Zahŕňa poistnú ochranu poisteného a jeho spolucestujúceho ako súbor poistenia „Europa Rodinné“ a navyše kryje aj nasledovné riziká:

 • odcudzenie kľúčov, peňaženky, mobilného telefónu a tašky
 • strata alebo odcudzenie dokladov
 • vznik nákladov v dôsledku zneužitia SIM karty, ku ktorému dôjde na základe odcudzenia mobilného telefónu
 • vznik nákladov spojených s vydaním náhradnej SIM karty, vo väzbe na odcudzenia mobilného telefónu, s ktorým bola takáto SIM karta používaná
 • vznik nákladov v prípade havarijnej situácie v domácnosti poisteného
 • vznik nákladov v súvislosti s odblokovaním zablokovaných dverí
6,90 €
mesačne
84 € ročne

Dokumenty k poisteniu

Cestovné poistenie vychádza zo Všeobecných poistných podmienok a Rámcových zmlúv pre jednotlivé typy poistenia, ktoré nájdete v sekcii dokumenty.

Mám záujem o poistenie

Pokiaľ ste klientom Cetelemu a máte uzatvorenú zmluvu k produktu Pôžička alebo Kreditná karta, vyplňte nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať v požadovanom čase.

 • Vyplňte formulár
 • Zašleme vám kalkuláciu
Poistenie - kalkulačka
Poistná ochrana v prípade straty osobných vecí (kľúče, mobil, peňaženka ...) a v prípade rôznych havárií vo vašej domácnosti.

Ľutujeme, poistenie poskytujeme len klientom spoločnosti Cetelem, ktorí majú aktívny úver.

Navigace Vyhľadávanie Klientska zóna