Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Doplnkové zdravotné poistenie

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené do 30.6.2016

Dodatkom č 1 k RZ CTM6513 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM6513) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018