Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Doplnkové zdravotné poistenie

Dokumenty platné pre zmluvy uzatvorené od 1.8.2021
Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené do 30.6.2016

Dodatkom č 1 k RZ CTM6513 došlo k zmene Rámcovej poistnej zmluvy CTM6513) v Čl.7 Poistné a to vo vzťahu k Poistníkovi (BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA), ktorý má povinnosť hradiť poistné. Výška pravidelných mesačných poplatkov v súvislosti so službami, ktoré sú klientovi (Poistenému) poskytované ako držiteľovi kreditnej karty, ako aj výška poplatku za poistenie zostáva nezmenená.

Doplnkové zdravotné poistenie platné pre zmluvy uzatvorené od 25.5.2018
Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna