Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Vďaka kríze sú spotrebitelia opatrnejší

Spotrebitelia sa správajú zodpovedne a sú opatrnejší. Vyplynulo to z prieskumu Klient 100%, ktorý pravidelne realizuje špecialista na spotrebiteľský úver - Cetelem.

Najdôležitejším kritériom pri rozhodovaní o spotrebiteľskom úvere je ponúkaný úrok a celkové finančné podmienky, a to až pre 82% opýtaných. V porovnaní s rokom 2009 ich počet vzrástol o 5%. Na druhom mieste respondenti označili jednoduchosť získania úveru, ktorá je dôležitá pre 36% z nich. Naopak do úzadia sa dostali kritériá ako rýchlosť odpovede na žiadosť o úver a flexibilita. Priamy kontakt s úverovým poradcom ocení len 6% klientov, čo zároveň potvrdzuje čoraz väčší počet žiadostí o úver realizovaných prostredníctvom Internetu.

Prejavom zodpovedného prístupu pri rozhodnutí o čerpaní úveru, je rastúci záujem klientov o poistenie schopnosti splácať. „Poistených je 47% aktuálne splácaných úverov“, potvrdil Aleš Kos, riaditeľ Správy priameho predaja CETELEM SLOVENSKO a .s. Kým v minulom roku 18% z nepoistených klientov prejavilo v priebehu realizácie telefonického prieskumu záujem o pripoistenie existujúceho úveru, v tomto roku ich bolo až 22%.

Klient 100% je telefonický prieskum pravidelne realizovaný nezávislou agentúrou IPSOS na vzorke 1000 respondentov. Jeho účelom je poznanie potrieb klientov a skvalitňovanie služieb Cetelem.

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníctvom obchodných partnerov alebo Internetu. Jej hlavný akcionár - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, je členom bankovej skupiny BNP Paribas. S viac ako 27 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách, na 4 kontinentoch.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna