Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Slováci si radi požičiavajú

Slováci si čoraz radšej požičiavajú finančnú hotovosť na uspokojenie svojich potrieb. Podľa prieskumu spoločnosti Cetelem, najvýraznejší rast popularity v rámci jej portfólia zaznamenala pôžička Cetelem, so 44% medziročným prírastkom objemu úverov poskytnutých za prvý polrok 2008. Priemerná výška pôžičky predstavovala 130 628 korún. Nasledujú kreditné karty, ktorých objem za polrok vzrástol o 8%. Nákup na splátky síce zabezpečuje vo finančnom prepočte najväčší podiel na celkovej produkcii (695,52 mil. Sk = 46,6 mil. EUR), trhová pozícia tohto produktu je však stabilizovaná a predstavuje iba 7% nárast za prvý polrok 2008.

Podľa vekového rozloženia boli v prvom polroku 2008 najčastejšími klientmi spoločnosti ženy a muži vo vekovom rozmedzí 36-50 rokov. Tí tvorili pri všetkých troch produktoch viac ako 34 percentný podiel. Druhou najviac zastúpenou skupinou boli mladí ľudia vo veku od 26 do 35 rokov. Táto skupina tvorila viac ako 31% percentný podiel. Veková kategória 18 - 25 rokov zaberala 11,7% až 16,7% podiel všetkých klientov spoločnosti Cetelem. 15,8 až 18,4% klientov bolo vo veku nad 51 rokov.

Úverové produkty využívali viac muži ako ženy. Pomer bol iba mierne v ich prospech, od 55% po 58,6% (viď. priložená tabuľka).

Z hľadiska rodinného stavu, najviac využívali úverové služby bezdetné rodiny. Ich pomer bol viac ako 53,1%. Tento, v poslednom období mierne rastúci, trend odzrkadľuje obľubu využitia spotrebiteľského úveru v období, kedy si zariaďujeme prvé vlastné domácnosti, prípadne rekonštruujeme a obnovujeme vybavenie domácnosti po osamostatnení sa detí.

Klienti pri nákupoch na splátky investovali podľa prieskumu najčastejšie do tovarov súvisiacich so záľubami a športom (12,2%). Kúpa televízorov predstavovala 11,8% všetkých nákupov na splátky a 10,9% klientov zakúpilo PC alebo notebook. Pri pôžičkách sa najväčšej obľube tešili pôžičky do 200 000 Sk bez udania účelu (37,3%) a pôžičky určené na rekonštrukcie a obnovu bývania (22,1%).

Zadĺženosť slovenských domácností, podľa prieskumu Barometer Cetelem, nedosahuje v európskom porovnaní ani jednu desatinu priemeru. Na slovenskú domácnosť pripadajú pohľadávky vo výške 368 EUR, čo výrazne zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 4 724 EUR. Z európskych krajín sú podľa prieskumu najviac zadĺžené domácnosti vo Veľkej Británii s priemernou zadĺženosťou 12 857 EUR. Z prieskumu vyplýva, že v slovenských domácnostiach je stále priestor na rast trhu s úverovými službami. Spotrebiteľský úver je jedným z prostriedkov, ako si dožičiť vyšší štandard, či už vybavenia domácnosti alebo v oblasti vzdelávania, či hobby.

Nákup na splátky

Pôžička Cetelem

Kreditná karta

VEK

VEK

VEK

18-25

11,7%

18-25

11,7%

18-25

16,7%

26-35

33,9%

26-35

34,3%

26-35

31,5%

36-50

36,0%

36-50

38,2%

36-50

34,1%

51 -

18,4%

51 -

15,8%

51 -

17,7%

POHLAVIE

POHLAVIE

POHLAVIE

muž

58,6%

muž

55,4%

muž

55,0%

žena

41,4%

žena

44,6%

žena

45,0%

STAV

STAV

STAV

slobodný/á

28,9%

slobodný/á

29,8%

slobodný/á

34,3%

ženatý/vydatá

56,8%

ženatý/vydatá

53,1%

ženatý/vydatá

53,4%

rozvedený/á

9,1%

rozvedený/á

11,8%

rozvedený/á

8,1%

vdovec/vdova

2,7%

vdovec/vdova

3,1%

vdovec/vdova

3,0%

POČET DETÍ

POČET DETÍ

POČET DETÍ

0

50,6%

0

52,3%

0

55,4%

1

24,0%

1

22,9%

1

22,8%

2

20,9%

2

18,4%

2

17,2%

3 a viac

4,5%

3 a viac

6,4%

3 a viac

4,6%

Tab. Rozdelenie klientov Cetelem na základe demografických kategórii a typov úverových produktov, ktoré využili v prvom polroku 2008

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Produktové portfólio spoločnosti tvoria tri produkty: Nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000.

Cetelem je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, ktorá bola založená 23. mája 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Disponuje jednou z najväčších medzinárodných sietí - pôsobí v 85 krajinách sveta a zamestnáva 155 000 zamestnancov. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zaraďuje BNP Paribas medzi päť najsilnejších bánk sveta. RATING: AA+

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna