Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Slováci si radi požičiavajú

Slováci si čoraz radšej požičiavajú finančnú hotovosť na uspokojenie svojich potrieb. Podľa prieskumu spoločnosti Cetelem, najvýraznejší rast popularity v rámci jej portfólia zaznamenala pôžička Cetelem, so 44% medziročným prírastkom objemu úverov poskytnutých za prvý polrok 2008. Priemerná výška pôžičky predstavovala 130 628 korún. Nasledujú kreditné karty, ktorých objem za polrok vzrástol o 8%. Nákup na splátky síce zabezpečuje vo finančnom prepočte najväčší podiel na celkovej produkcii (695,52 mil. Sk = 46,6 mil. EUR), trhová pozícia tohto produktu je však stabilizovaná a predstavuje iba 7% nárast za prvý polrok 2008.

Podľa vekového rozloženia boli v prvom polroku 2008 najčastejšími klientmi spoločnosti ženy a muži vo vekovom rozmedzí 36-50 rokov. Tí tvorili pri všetkých troch produktoch viac ako 34 percentný podiel. Druhou najviac zastúpenou skupinou boli mladí ľudia vo veku od 26 do 35 rokov. Táto skupina tvorila viac ako 31% percentný podiel. Veková kategória 18 - 25 rokov zaberala 11,7% až 16,7% podiel všetkých klientov spoločnosti Cetelem. 15,8 až 18,4% klientov bolo vo veku nad 51 rokov.

Úverové produkty využívali viac muži ako ženy. Pomer bol iba mierne v ich prospech, od 55% po 58,6% (viď. priložená tabuľka).

Z hľadiska rodinného stavu, najviac využívali úverové služby bezdetné rodiny. Ich pomer bol viac ako 53,1%. Tento, v poslednom období mierne rastúci, trend odzrkadľuje obľubu využitia spotrebiteľského úveru v období, kedy si zariaďujeme prvé vlastné domácnosti, prípadne rekonštruujeme a obnovujeme vybavenie domácnosti po osamostatnení sa detí.

Klienti pri nákupoch na splátky investovali podľa prieskumu najčastejšie do tovarov súvisiacich so záľubami a športom (12,2%). Kúpa televízorov predstavovala 11,8% všetkých nákupov na splátky a 10,9% klientov zakúpilo PC alebo notebook. Pri pôžičkách sa najväčšej obľube tešili pôžičky do 200 000 Sk bez udania účelu (37,3%) a pôžičky určené na rekonštrukcie a obnovu bývania (22,1%).

Zadĺženosť slovenských domácností, podľa prieskumu Barometer Cetelem, nedosahuje v európskom porovnaní ani jednu desatinu priemeru. Na slovenskú domácnosť pripadajú pohľadávky vo výške 368 EUR, čo výrazne zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 4 724 EUR. Z európskych krajín sú podľa prieskumu najviac zadĺžené domácnosti vo Veľkej Británii s priemernou zadĺženosťou 12 857 EUR. Z prieskumu vyplýva, že v slovenských domácnostiach je stále priestor na rast trhu s úverovými službami. Spotrebiteľský úver je jedným z prostriedkov, ako si dožičiť vyšší štandard, či už vybavenia domácnosti alebo v oblasti vzdelávania, či hobby.

Nákup na splátky

Pôžička Cetelem

Kreditná karta

VEK

VEK

VEK

18-25

11,7%

18-25

11,7%

18-25

16,7%

26-35

33,9%

26-35

34,3%

26-35

31,5%

36-50

36,0%

36-50

38,2%

36-50

34,1%

51 -

18,4%

51 -

15,8%

51 -

17,7%

POHLAVIE

POHLAVIE

POHLAVIE

muž

58,6%

muž

55,4%

muž

55,0%

žena

41,4%

žena

44,6%

žena

45,0%

STAV

STAV

STAV

slobodný/á

28,9%

slobodný/á

29,8%

slobodný/á

34,3%

ženatý/vydatá

56,8%

ženatý/vydatá

53,1%

ženatý/vydatá

53,4%

rozvedený/á

9,1%

rozvedený/á

11,8%

rozvedený/á

8,1%

vdovec/vdova

2,7%

vdovec/vdova

3,1%

vdovec/vdova

3,0%

POČET DETÍ

POČET DETÍ

POČET DETÍ

0

50,6%

0

52,3%

0

55,4%

1

24,0%

1

22,9%

1

22,8%

2

20,9%

2

18,4%

2

17,2%

3 a viac

4,5%

3 a viac

6,4%

3 a viac

4,6%

Tab. Rozdelenie klientov Cetelem na základe demografických kategórii a typov úverových produktov, ktoré využili v prvom polroku 2008

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Produktové portfólio spoločnosti tvoria tri produkty: Nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000.

Cetelem je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, ktorá bola založená 23. mája 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Disponuje jednou z najväčších medzinárodných sietí - pôsobí v 85 krajinách sveta a zamestnáva 155 000 zamestnancov. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zaraďuje BNP Paribas medzi päť najsilnejších bánk sveta. RATING: AA+

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701