Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Slováci čoraz radšej nakupujú na úver

Zadĺženosť slovenských domácností stále zaostáva za európskym priemerom.

Záujem o spotrebiteľské úvery má rastúcu tendenciu, čo potvrdzujú výsledky produkcie spoločnosti Cetelem. Úverová spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., ktorá sa špecializuje na spotrebiteľské financovanie, poskytla v prvom polroku tohto roka úvery v celkovej sume 1,46 mld. Sk (48,36 mil. €). Znamená to oproti rovnakému obdobiu minulého roku nárast o 13 %, čo je v reálnej hodnote nárast o 164,88 mil. Sk (5,47 mil. € ). Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. poskytuje vo svojom úverovom portfóliu tri základné produkty finančných služieb, a to nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky určené na financovanie projektov až do 1 mil. Sk. Vo všetkých troch segmentoch spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. zaznamenala nárast objemu poskytnutých úverov oproti rovnakému obdobiu roku 2007.

V medziročnom porovnaní zaznamenali najväčší nárast - až 44 % - osobné pôžičky. V reálnom vyčíslení to bolo 272, 34 mil. Sk oproti 189,27 mil. Sk (6,28 mil. € ) v prvom polroku 2007. Pri kreditných kartách (9,04 mil. € ) zaznamenala spoločnosť nárast o 35,21 mil. Sk (1,17 mil. € ) z objemu poskytnutých úverov 455,95 mil. Sk (15,13 mil. € ) v prvom polroku 2007, na 491,16 mil. Sk (16,3 mil. € ) v rovnakom období roku 2008. Rozdiel oboch hodnôt je 8 %. Najnižší nárast za rovnaké obdobie - iba 7 %, čo v reálnych číslach znamená zmenu 46,61 mil. Sk (1,55 mil. € ), vykázala spoločnosť pri poskytovaní nákupov na splátky. V prvom polroku 2007 boli zrealizované nákupy na splátky v celkovej hodnote 645,9 mil. Sk (21,43 mil. € ) a za rovnaké obdobie v roku 2008, bol objem nákupov na splátky 693,51 mil. Sk (23,02 mil. € ). Je zrejmé, že najväčší záujem zaznamenali nákupy na splátky, ktoré tvoria až 47,6 % z celkového objemu poskytnutých úverov. (viď tab.: objem spotrebiteľských úverov).

Na základe výsledkov štúdie spotrebiteľského správania Barometer Cetelem 2008, sa dá predpokladať rastúci trend aj v budúcnosti. Podľa štúdie, ktorú spoločnosť Cetelem každoročne pripravuje, Slováci vidia svoju budúcnosť pozitívne, a preto nemajú strach zvyšovať svoju spotrebu. Na otázku, či v nasledujúcich 12 mesiacoch (rok 2008) plánujú zvýšiť svoje výdavky, až 72% opýtaných odpovedá kladne1. Podľa prieskumu Barometer, nákupné zámery Slovákov sú zamerané hlavne na rekonštrukcie a vybavenie domácnosti 38 %, hobby a cestovanie 37 %, mobilné telefóny 28 % a nábytok 26 %.2

Zadĺženosť slovenských domácností podľa prieskumu Barometer Cetelem dosahuje v európskom porovnaní menej ako desatinu priemeru. Na slovenskú domácnosť pripadajú pohľadávky vo výške 368 EUR, čo výrazne zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 4 724 EUR. Z európskych krajín sú podľa prieskumu najviac zadĺžené domácnosti vo Veľkej Británii - s priemernou zadĺženosťou 12 857 EUR3. Z prieskumu vyplýva, že v slovenských domácnostiach je priestor na rast trhu s úverovými službami. Spotrebiteľský úver je jedným z prostriedkov, ako si dožičiť vyšší štandard, či už vybavenia domácnosti alebo v oblasti vzdelávania, či hobby.


1 Barometer CETELEM: ecommerce.pdf, str 10 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer
2 Barometer CETELEM: ecommerce.pdf, str 12 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer
3 Barometer CETELEM: europske_trhy.pdf, str 10 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer

Úverovýprodukt

Objem poskytnutých úverov (tis. Sk)

Nárast objemu

Perc. nárast

Nákup na splátky

2007

2008

(%)

(tis.Sk)

1.kv

332 203

368 050

35 847

11%

2.kv

314 696

325 457

10 761

3%

Spolu

646 899

693 507

46 608

7%

Pôžička

2007

2008

(tis.Sk)

(%)

1.kv

58 564

93 997

35 433

61%

2.kv

130 708

178 339

47 631

36%

Spolu

189 272

272 336

83 064

44%

Kreditnákarta

2007

2008

(tis.Sk)

(%)

1.kv

200 426

222 282

21 856

11%

2.kv

255 525

268 878

13 353

5%

Spolu

455 951

491 160

35 209

8%

 

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Produktové portfólio spoločnosti tvoria tri produkty: Nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000.

Cetelem je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, ktorá bola založená 23. mája 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Disponuje jednou z najväčších medzinárodných sietí - pôsobí v 85 krajinách sveta a zamestnáva 155 000 zamestnancov. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zaraďuje BNP Paribas medzi päť najsilnejších bánk sveta.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701