Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Slováci čoraz radšej nakupujú na úver

Zadĺženosť slovenských domácností stále zaostáva za európskym priemerom.

Záujem o spotrebiteľské úvery má rastúcu tendenciu, čo potvrdzujú výsledky produkcie spoločnosti Cetelem. Úverová spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., ktorá sa špecializuje na spotrebiteľské financovanie, poskytla v prvom polroku tohto roka úvery v celkovej sume 1,46 mld. Sk (48,36 mil. €). Znamená to oproti rovnakému obdobiu minulého roku nárast o 13 %, čo je v reálnej hodnote nárast o 164,88 mil. Sk (5,47 mil. € ). Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. poskytuje vo svojom úverovom portfóliu tri základné produkty finančných služieb, a to nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky určené na financovanie projektov až do 1 mil. Sk. Vo všetkých troch segmentoch spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. zaznamenala nárast objemu poskytnutých úverov oproti rovnakému obdobiu roku 2007.

V medziročnom porovnaní zaznamenali najväčší nárast - až 44 % - osobné pôžičky. V reálnom vyčíslení to bolo 272, 34 mil. Sk oproti 189,27 mil. Sk (6,28 mil. € ) v prvom polroku 2007. Pri kreditných kartách (9,04 mil. € ) zaznamenala spoločnosť nárast o 35,21 mil. Sk (1,17 mil. € ) z objemu poskytnutých úverov 455,95 mil. Sk (15,13 mil. € ) v prvom polroku 2007, na 491,16 mil. Sk (16,3 mil. € ) v rovnakom období roku 2008. Rozdiel oboch hodnôt je 8 %. Najnižší nárast za rovnaké obdobie - iba 7 %, čo v reálnych číslach znamená zmenu 46,61 mil. Sk (1,55 mil. € ), vykázala spoločnosť pri poskytovaní nákupov na splátky. V prvom polroku 2007 boli zrealizované nákupy na splátky v celkovej hodnote 645,9 mil. Sk (21,43 mil. € ) a za rovnaké obdobie v roku 2008, bol objem nákupov na splátky 693,51 mil. Sk (23,02 mil. € ). Je zrejmé, že najväčší záujem zaznamenali nákupy na splátky, ktoré tvoria až 47,6 % z celkového objemu poskytnutých úverov. (viď tab.: objem spotrebiteľských úverov).

Na základe výsledkov štúdie spotrebiteľského správania Barometer Cetelem 2008, sa dá predpokladať rastúci trend aj v budúcnosti. Podľa štúdie, ktorú spoločnosť Cetelem každoročne pripravuje, Slováci vidia svoju budúcnosť pozitívne, a preto nemajú strach zvyšovať svoju spotrebu. Na otázku, či v nasledujúcich 12 mesiacoch (rok 2008) plánujú zvýšiť svoje výdavky, až 72% opýtaných odpovedá kladne1. Podľa prieskumu Barometer, nákupné zámery Slovákov sú zamerané hlavne na rekonštrukcie a vybavenie domácnosti 38 %, hobby a cestovanie 37 %, mobilné telefóny 28 % a nábytok 26 %.2

Zadĺženosť slovenských domácností podľa prieskumu Barometer Cetelem dosahuje v európskom porovnaní menej ako desatinu priemeru. Na slovenskú domácnosť pripadajú pohľadávky vo výške 368 EUR, čo výrazne zaostáva za európskym priemerom, ktorý predstavuje 4 724 EUR. Z európskych krajín sú podľa prieskumu najviac zadĺžené domácnosti vo Veľkej Británii - s priemernou zadĺženosťou 12 857 EUR3. Z prieskumu vyplýva, že v slovenských domácnostiach je priestor na rast trhu s úverovými službami. Spotrebiteľský úver je jedným z prostriedkov, ako si dožičiť vyšší štandard, či už vybavenia domácnosti alebo v oblasti vzdelávania, či hobby.


1 Barometer CETELEM: ecommerce.pdf, str 10 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer
2 Barometer CETELEM: ecommerce.pdf, str 12 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer
3 Barometer CETELEM: europske_trhy.pdf, str 10 http://www.cetelem.sk/o-spolocnosti/barometer

Úverovýprodukt

Objem poskytnutých úverov (tis. Sk)

Nárast objemu

Perc. nárast

Nákup na splátky

2007

2008

(%)

(tis.Sk)

1.kv

332 203

368 050

35 847

11%

2.kv

314 696

325 457

10 761

3%

Spolu

646 899

693 507

46 608

7%

Pôžička

2007

2008

(tis.Sk)

(%)

1.kv

58 564

93 997

35 433

61%

2.kv

130 708

178 339

47 631

36%

Spolu

189 272

272 336

83 064

44%

Kreditnákarta

2007

2008

(tis.Sk)

(%)

1.kv

200 426

222 282

21 856

11%

2.kv

255 525

268 878

13 353

5%

Spolu

455 951

491 160

35 209

8%

 

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Produktové portfólio spoločnosti tvoria tri produkty: Nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000.

Cetelem je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, ktorá bola založená 23. mája 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Disponuje jednou z najväčších medzinárodných sietí - pôsobí v 85 krajinách sveta a zamestnáva 155 000 zamestnancov. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zaraďuje BNP Paribas medzi päť najsilnejších bánk sveta.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna