Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

PRIESKUM CETELEM BAROMETER

Situácia v Európe: všeobecný pokles optimizmu

Hotel Marrol´s. Svetová finančná kríza sa tento rok už naplno prejavila aj v spotrebiteľských návykoch európskych, ale aj slovenských domácností. Tie pociťujú skutočný zvrat svojej kúpnej sily. Aké stratégie si teda zvolia domácnosti, aby nemuseli príliš veľa obetovať a mohli uspokojovať svoje túžby a potreby?

NAJDRAHŠIE JE BÝVANIE, NAJVIAC ŠETRÍME NA POTRAVINÁCH

V rozpočtoch domácností za uplynulých 10 rokov najviac stúpli nevyhnutné výdavky v oblasti bývania. Nájomné, kúrenie a elektrická energia v posledných rokoch zdraželi takmer dvojnásobne a prinútili ľudí siahnuť hlbšie do peňaženky. Na týchto výdavkoch sa veľmi ušetriť nedá a preto sa šetrenie dotklo všetkých spotrebných oblastí od potravín až po trávenie voľného času.
Ďalšou oblasťou, kde naše výdavky výrazne stúpli je doprava a komunikácia.

V priemere v celej Európe sú to práve potraviny na ktorých najviac šetríme, hoci domácnosti napriek tomu vyhlasujú, že sa im výdavky na potraviny naopak zvýšili. Toto vnímanie bezpochyby súvisí s infláciou, ktorá nedávno postihla práve potraviny, ktorých zvýšenie cien pociťujeme obzvlášť výrazne. Domácnosti nakupujú v diskontných predajniach a obracajú pozornosť k lacnejším výrobkom, keby však mali viac prostriedkov, zdá sa, že by uprednostňovali kvalitnejšie stravovanie.

Hneď za potravinami nasleduje zdravie, pričom na zdraví sa najviac šetrí až v polovici krajín EÚ – do tejto skupiny krajín patrí aj Slovensko. Medzi zdravotnú starostlivosť, ktorej sme ochotní sa vzdať patria najmä vyšetrenia zubov a očí.

V odpovediach na otázku na čo plánujeme v blízkej budúcnosti najviac míňať opäť dominovali všetky tri spomínané položky – bývanie, doprava a potraviny. Za nimi nasleduje oblasť zdravia a vzdelávania. Je to vcelku pesimistický pohľad do budúcnosti, ktorý dnes drží krok s pochmúrnymi perspektívami oslabenej kúpnej sily.

Výdavky na voľný čas sú paradoxne jedinou položkou v rodinnom rozpočte, ktorej by sa ľudia vedeli vzdať, no zároveň by ju radi aj zvýšili. Toto dvojité vnímanie ukazuje, že trávenie voľného času zaberá v spotrebe európskych domácností osobitné miesto. Hotely, bary, reštaurácie a trávenie voľného času, to sú výdavky na pôžitky, ktoré domácnosti dokážu obetovať. Hoci trávenie voľného času menej ako ostatné položky. Ľahšie sa teda vzdáme posedenia v podnikoch ako dovoleniek.

RADŠEJ ŠETRIŤ AKO MÍŇAŤ

Zníženie výdavkov v oblastiach, ktoré považujeme za menej dôležité. K tomuto riešeniu sa prikláňa až 91% Európanov, pričom v hre je buď hodnota, alebo objem nákupov. Súčastný Európan hľadá v predajniach čo najnižšiu cenu – týka sa to nielen potravín, alebo oblečenia. Traja zo štyroch Európanov uvádzajú, že sa budú snažiť čo najmenej míňať na dopravu, trávenie voľného času, alebo na cestovanie autom.

Na jednej strane sme ochotní sa uskromniť, no na druhej strane by sme len veľmi neradi siahali na naše úspory.

BEZPEČNÁ PÔŽIČKA CETELEM

Spoločnosť Cetelem reaguje na rastúce obavy Slovákov a prichádza na trh so špeciálne vyvinutým produktom - s Bezpečnou pôžičkou Cetelem. Hlavným cieľom pôžičky, je poskytnúť klientovi úver, ktorý bude schopný dlhodobo splácať. Ide o bezúčelovú pôžičku do 10 000 EUR, s rozšíreným súborom poistenia schopnosti splácať, ktorý zahŕňa aj prípad straty zamestnania. Rozšírený súbor poistenia sa tiež vzťahuje na prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity alebo smrti.

Poistenie schopnosti splácať úver poskytuje Cetelem v spolupráci s poisťovňou Cardif.


O prieskume Cetelem BAROMETER

Štúdia Cetelem BAROMETER vychádza z prieskumu európskeho trhu, ktorý zisťuje náladu a postoje Európanov. Prieskum bol realizovaný v decembri 2008 a zúčastnilo sa ho viac ako 10 tisíc Európanov, so vzorkou minimálne 500 osôb na krajinu.

V decembri roku 2008 bol prieskum zahŕňa 13 európskych krajín – Belgicko, Českú republiku, Francúzsko, Taliansko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Slovensko, Srbsko, Španielsko, Veľkú Britániu a Srbsko.

O spoločnosti Cetelem

Spoločnosť Cetelem bola založená v roku 1953 vo Francúzsku a v súčasnosti je európskou jednotkou v spotrebiteľskom financovaní. Od roku 1999 je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas.

Filozofia Cetelemu je založená na myšlienke zjednodušenia prístupu k úverom čo najväčšiemu počtu spotrebiteľov, ale zároveň sa snaží prostredníctvom účinných opatrení chrániť klienta pred nadmerným zadĺžením. Vďaka konzervatívne nastaveným pravidlám posudzovania úverov je až 98,55% poskytnutých úverov poskytnutých na Slovensku, splácaných bez akýchkoľvek komplikácii.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna