Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pri požičiavaní si treba porovnávať priemerné ročné náklady.

Pri požičiavaní akéhokoľvek finančného obnosu je prvoradé pre spotrebiteľa zistiť, čo ho to bude stáť. Celková cena spotrebiteľských úverov pozostáva z dvoch častí: z úroku a z poplatkov, ktoré sa s úverom spájajú. Práve táto cena určuje, aký „drahý“ úver je, a či je pre spotrebiteľa prijateľný. Na porovnanie výhodnosti jednotlivých úverov slúži ukazovateľ, ktorý predstavuje celkové náklady spojené s úverom alebo pôžičkou - RPMN. Do výpočtu sa zahŕňajú nielen výška úrokovej sadzby, ale aj poplatky, ktoré sú spojené poskytnutím a spravovaním úveru. Túto základnú informáciu musí poskytovateľ uviesť už pri ponuke úveru alebo pôžičky. V prípade, ak RPMN nie je uvedená v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona 258/2001 za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch (568/2007), ktorý je platný od začiatku roka 2008, zaviedla maximálnu „odplatu“ za poskytnutie spotrebiteľského úveru. Hornú hranicu určuje vo výške dvojnásobku priemernej RPMN pre každú kategóriu úverov, tá však nesmie presiahnuť 4-násobok váženého priemeru priemerných RPMN za všetky typy spotrebiteľských úverov. V tejto súvislosti Ministerstvo financií SR štvrťročne zverejňuje priemerné RPMN novoposkytnutých úverov (banky a úverové spoločnosti).

Stanovenie stropu RPMN nemalo vplyv na obchodnú stratégiu spoločnosti Cetelem Slovensko, keďže Ročná percentuálna miera nákladov úverových produktov Cetelem je výrazne vzdialená stanoveným maximálnym hraniciam. Náklady spojené s využívaním spotrebných úverov sa pri službách spoločnosti Cetelem pohybujú na nižších úrovniach oproti ostatným subjektom na finančnom trhu (banky, úverové spoločnosti), ktoré poskytujú krátkodobé spotrebné pôžičky do jedného roka. Ročná percentuálna miera nákladov RPMN sa pri týchto úveroch pohybuje pod 17,09 percent. Podľa porovnania jednotlivých spotrebných úverov do 50 tisíc, s dobou splatnosti od 3 do 6 mesiacov za druhý štvrťrok 2008, je priemerné RPMN úverov Cetelem 15,67 % a pri splatnosti od 6 do 12 mesiacov sa náklady dostanú na úroveň 17,9 % z požičanej sumy. Pri splatnosti od jedného do 5 rokov sa náklady dostanú na 36,25 %. Pri rovnakej čiastke 50 000 Sk, majú úvery poskytované na celom finančnom trhu priemerne pri splatnosti do 6 mesiacov RPMN 118,9 % a pri splatnosti od 6 do 12 mesiacov je to 81,8 %. Pri úveroch a pôžičkách splatných od 1 do 5 rokov sa RPMN dostalo na 61,36 % z požičanej sumy.

Spotrebiteľské úvery v rozsahu 50 až 200 tisíc korún dosahujú RPMN podľa doby splatnosti od 7,44 % po 20,69 %. Tieto hodnoty sú v porovnaní jednotlivých kategórii nižšie oproti priemeru na finančnom trhu. Ten sa pohybuje od 76,47 % pri krátkodobých pôžičkách po 16,64 % pri úveroch s dobou splatnosti 5 rokov.

Pri požičaných sumách nad 200 000 Sk a dobe splatnosti 1 až 5 rokov sa pohybuje RPMN na úrovni 14,5% a pri 5 ročnom úvere sa táto hodnota dostane na číslo 12,65 % zo sumy úveru. Priemerné hodnoty na finančnom trhu pri rovnakých kategóriách sú 13,4 % a 11,94 % z požičanej sumy. Všetky kategórie sú porovnané v tabuľke.

Priemerné RPMN novoposkytnutých úverov Cetelem za 2.štvrťrok 2008
Spotrebiteľský úver/splatnosť 3 - 6 mesiacov 6 - 12 mesiacov 1 - 5 rokov 5 - rokov
do 50 000 SKK 15,67 17,09 36,25 x
50 000 SKK - 200 000 SKK x 7,44 20,69 18,48
nad 200 000 SKK x x 14,5 12,65
Priemerné RPMN novoposkytnutých úverov celého finančného trhu za 2.štvrťrok 2008
Spotrebiteľský úver/splatnosť 3 - 6 mesiacov 6-12 mesiacov 1 - 5 rokov 5 - rokov
do 50 000 SKK 118,89 81,8 61,36 x
50 000 SKK - 200 000 SKK x 76,47 22,21 16,64
nad 200 000 SKK x x 13,4 11,94

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Cetelem Slovensko a.s.

Ročná priemerná miera nákladov patrí medzi základné informácie, ktoré je veriteľ (banka alebo úverová spoločnosť) povinný poskytnúť spotrebiteľovi už pri ponuke spotrebiteľského úveru. RPMN by mala umožňovať jednoduché porovnanie nákladov na spotrebiteľský úver, o ktorom spotrebiteľ uvažuje, s nákladmi na iné spotrebiteľské úvery, ktoré ponúkajú konkurenčné úverové spoločnosti a banky. Preto je RPMN jedna z prvých vecí, ktoré by si mal záujemca o úver všímať.

O spoločnosti

CETELEM SLOVENSKO a.s. je popredná finančná spoločnosť špecializujúca sa na poskytovanie spotrebiteľských úverov. Produktové portfólio spoločnosti tvoria tri produkty: Nákup na splátky, osobné pôžičky a kreditné karty. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000.

Cetelem je členom medzinárodnej bankovej skupiny BNP Paribas, ktorá bola založená 23. mája 2000 spojením Banque Nationale de Paris a Paribas. Disponuje jednou z najväčších medzinárodných sietí - pôsobí v 85 krajinách sveta a zamestnáva 155 000 zamestnancov. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s Ratings Services zaraďuje BNP Paribas medzi päť najsilnejších bánk sveta. RATING: AA+

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna