Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Oficiálne vyjadrenie Cetelem k návrhu ministerstva spravodlivosti

Stanovenie úrokového stropu vo výške päť násobku základnej úrokovej sadzby určenej NBS, môže viesť k diskriminácii nízko príjmových skupín v prístupe k úverom, ako aj k celkovému skomplikovaniu procesu získania úveru. Vo všeobecnosti platí, že klesajúcou výškou úroku rastie požiadavka na bonitu klienta. Obmedzenie vyplývajúce z návrhu ministerstva spravodlivosti by spôsobilo zúženie ponuky tzv. „malých“ spotrebiteľských úverov a úverov poskytovaných bez zabezpečenia. Cena úveru je otázkou dopytu a ponuky. Dôležité je, aby bol žiadateľ o úver oboznámený pri podpise zmluvy s podmienkami a s reálnou cenou úveru, a tým mal možnosť sa dobrovoľne a bez akéhokoľvek nátlaku rozhodnúť, či ich bude akceptovať. Samozrejme úvery s úrokmi v extrémnych výškach, ktoré sa objavujú na trhu považujeme za neetické.

Stratégiou spoločnosti Cetelem je podpora zodpovedného úverovania, čo okrem iného v praxi znamená nezaťažovať klienta úrokmi a poplatkami, ktoré nemôže uniesť. V rámci transparentnosti našej ponuky uvádzame ročnú percentuálnu mieru nákladov na viditeľných miestach a v žiadnom prípade sa neskrývame za komplikovaný vzorec, s ktorým klient nemusí vedieť pracovať, čo využívajú niektoré spoločnosti pôsobiace na trhu.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna