Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Máte depku z krízy?

Máte depku z krízy?Obavy z budúcnosti, ktoré súčasná situácia prináša, sa začínajú prejavovať v obozretnejšom prístupe pri využívaní úverov.

Na tento stav reaguje spoločnosť Cetelem špeciálne vyvinutým produktom Bezpečná pôžička. Ide o bezúčelovú pôžičku do 10 000 EUR, s rozšíreným súborom poistenia schopnosti splácať, ktorý zahŕňa aj prípad straty zamestnania. Rozšírený súbor poistenia sa tiež vzťahuje na prípad pracovnej neschopnosti, trvalej invalidity alebo smrti.

Poistenie schopnosti splácať úver poskytuje Cetelem v spolupráci s poisťovňou Cardif. Dá sa využiť pri všetkých úverových produktoch spoločnosti – pri kreditných kartách, nákupe na splátky a pri účelových a bezúčelových pôžičkách. Klient si môže vybrať z troch ponúkaných súborov poistenia. Poistné je súčasťou mesačnej splátky, pričom jeho výška súvisí s typom súboru poistenia (od 2,99% do 6,99%). V prípade vzniku poistnej udalosti a pri splnení všetkých poistných podmienok, prevezme záväzok splácania úveru poisťovňa.

Zodpovedný prístup v poskytovaní úverov je jedným zo základných pilierov obchodnej stratégie Cetelem. Vďaka konzervatívne nastaveným pravidlám posudzovania úverov je až 98,55% poskytnutých úverov splácaných bez akýchkoľvek komplikácii.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna