Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Lepšia karta vo vašej peňaženke

Spolu s novým dizajnom kreditnej karty Aura MasterCard, prináša spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. výhodu jedného z najdlhších bezúročných období na slovenskom trhu – až 52 dní.

Bezúročné obdobie

Od 1. júla 2007 si môžu držitelia karty Aura MasterCard vybrať, či uhradia svoje nákupy jednorázovo, a tak využijú bezúročné obdobie, alebo si zvolia postupné splácanie v podobe mesačných splátok. Klient môže splatiť úver s 0% úrokom do 22. dňa nasledujúceho mesiaca od dátumu čerpania, čiže pokiaľ čerpá v prvý deň v mesiaci, bezúročné obdobie trvá až 52 dní. Ak ho nevyužije, pôžička bude úročená štandardne. Možnosť bezúročného obdobia sa vzťahuje na všetky bezhotovostné platby kartou Aura MasterCard, uskutočnené v akejkoľvek predajni na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tento fakt by mohol pôsobiť motivačne v prospech narušenia modelu „bankomat – hotovosť – platba v obchode“, a tým vychovávať klienta k priamej platbe kartou v obchode, na benzínovej pumpe, či v reštaurácii. V súčasnosti spomedzi spôsobov použitia karty, na Slovensku stále dominuje výber hotovosti z bankomatu, pričom v krajinách západnej Európy majú väčší podiel bezhotovostné platby.

Dizajn karty

Dávno neplatí pravidlo, že kreditná karta musí byť nudná a jednoduchá. Je stálou súčasťou peňaženky, preto by sa mala stotožniť s vkusom klienta. Nový dizajn karty Aura MasterCard bol vytvorený s cieľom vyhovieť širokému spektru klientov a zároveň abstraktne vyjadriť povahu produktu. Vychádza z myšlienky grafického znázornenia aury, pričom pôsobí moderne, pozitívne a energicky. Dominujúce teplé žlto - zlaté farby v kombinácii s prírodnými motívmi výrazne odlišujú kartu Aura MasterCard od dizajnov konkurenčných kariet.

O karte Aura MasterCard

Karta Aura MasterCard je revolvingová karta vydávaná s úverovým rámcom do 100 000 Sk. Ponúka možnosť použitia na Slovensku aj v zahraničí - na bezhotovostné nákupy (POS), čerpanie hotovosti z bankomatov (ATM) a prevod peňažných prostriedkov na bankový účet klienta. Mesačná splátka je štandardne nastavená na 5% z úverového rámca, kedykoľvek je však možné splátku znížiť na 4% z úverového rámca, alebo uhradiť sumu vyššiu.

O Ceteleme

Cetelem je medzinárodná spoločnosť pôsobiaca na 4 kontinentoch a v 25 krajinách sveta. V Európe je jednotkou v oblasti poskytovania spotrebiteľských úverov. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 2000. S počtom 260 tis. vydaných kreditných kariet, sa úverová spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s. zaradila medzi významných emitentov kreditných kariet na Slovensku.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna