Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Istota v časoch neistoty?

Cetelem rozšíril ponuku poistenia o poistenie pravidelných platieb.

Úverové spoločnosti a banky bežne ponúkajú možnosť poistenia schopnosti splácať úver. V prípade, že sa klient v priebehu splácania dostane do nepriaznivej situácie, záväzok splácania preberá poisťovňa. Spoločnosť Cetelem Slovensko v spolupráci s poisťovňou Cardif rozšírila túto ponuku o poistenie pravidelných platieb*.

V praxi toto poistenie klientovi garantuje, v prípade vzniku poistnej udalosti, pravidelné mesačné platby zo strany poisťovne v hodnote 100 EUR (3012,60 SKK)**. V prípade smrti alebo trvalej invalidity môže byť klientovi alebo jeho pozostalým vyplatená suma až 3000 EUR (90 378 SKK)**. Poistenie tiež chráni v situácii dlhodobej pracovnej neschopnosti alebo straty zamestnania.

Peňažné prostriedky určené na úhradu pravidelných výdavkov klienta, ako napr. nájomné, úhrada účtov za energie či telefón sú vždy zasielané priamo na jeho bankový účet.

Klient si môže vybrať z dvoch balíkov poistenia so sadzbami poistného odstupňovanými v závislosti od veku klienta.

Veková kategória

Balík A

Poistenie pre prípad dlhodobej PN, trvalej invalidity a úmrtia

Balík B

Rozšírené o prípad poistenia pre prípad straty zamestnania
18-30 4,52 EUR (136,20 SKK) 8,94 EUR (269,30 SKK)
31-45 5,68 EUR (171,10 SKK) 10,1 EUR (304,30 SKK)
46-60 8,39 EUR (252,75 SKK) 12,81 EUR (385,90 SKK)

Výška poistného je súčasťou mesačnej splátky, pričom nenavyšuje cenu úveru. Maximálny vek pre vznik poistenia je 60 rokov. Pripoistiť, prípadne odpoistiť, sa klient môže kedykoľvek aj v priebehu splácania úveru.

 

O spoločnosti Cetelem

Spoločnosť Cetelem Slovensko a.s., člen bankovej skupiny BNP Paribas, sa špecializuje na poskytovanie spotrebiteľských úverov – nákup na splátky, osobné pôžičky a vydávanie kreditných kariet.

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

*V súčasnosti je ponuka platná výhradne pre produkt Pôžička Cetelem.
**1EUR = 30, 126 SKK

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna