Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Pre správne fungovanie stránok je potrebné mať povolený JavaScript vo vašom prehliadači.

Európsky spotrebiteľ hľadá alternatívne riešenie

Stále nekončiaca kríza mení správanie spotrebiteľa už od jej začiatku v roku 2008. Európsky spotrebiteľ po piatich rokoch krízy však už nie je neinformovaný a neistý ako na začiatku. Naučil sa s krízou žiť a to tak, že prispôsobil svoje spotrebiteľské správanie podmienkam trhu, pričom sa čoraz viac v tejto oblasti obracia na alternatívne riešenia. Vyplýva to z prieskumu Barometer Cetelem 2013, ktorý sa zameral na spotrebiteľov v dvanástich európskych krajinách.

 

Európsky spotrebiteľ si už niekoľko rokov musí zvykať na celosvetovú hospodársku krízu a snažiť sa, aby ju zvládol. Najväčším problémom v eurozóne je rapídny nárast nezamestnanosti, ktorý len prehlbuje pesimizmus obyvateľstva. Európania však neostali pasívni a dokázali sa novým podmienkam prispôsobiť. Naučili sa lepšie prepočítavať svoje každodenné výdavky a hľadať nové riešenia pre výhodné nákupy. Na rad sa dostali  alternatívne formy spotreby – požičiavanie, prenajímanie či nákup priamo u výrobcu. Významnú úlohu v tom zohrávajú aj internet a nové médiá.

 

Postoj Európanov v očakávaní lepších dní

Problém s krízou a súvisiacim zadĺžením štátov neustále vplýva na život Európanov. To sa odzrkadľuje aj na hodnotení situácie v krajine, ktoré každým rokom klesá. Tento rok je priemerná známka 3,6/10, pričom najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v Českej republike a Španielsku, a to až o 0,6 bodu. Najlepšia je podľa spotrebiteľov situácia v Nemecku, ktoré dostalo 5,9/10. Pre zaujímavosť, Slováci dali svojej krajine 3,7/10, čo je o 0,3 bodu menej ako minulý rok. Najnižšie známky v Barometri Cetelem 2013 si udelila južná Európa - Španieli (2,5/10), Portugalci (2,4/10) a Taliani (3,2/10). Lepšie hodnotili spotrebitelia svoju osobnú situáciu - v priemere na 4,7 bodu z 10. Výrazne lepšie (o 1,5 až 2 body) ju hodnotia paradoxne už spomínaní Juhoeurópania, čo značí, že osobné naladenie nemusí súvisieť s hospodárskou situáciou krajiny. Problémom európskeho obyvateľstva ale stále ostáva nedostatok financií. Až 71% z nich, podľa prieskumu Barometer Cetelem 2013, nemá toľko prostriedkov na nakupovanie, ako by si želali. Tým klesá a mení sa aj ich chuť nakupovať. V priemere každý druhý Európan (s výnimkou Nemcov, Belgičanov a Britov) tvrdí, že žije len od výplaty k výplate, a preto sa čoraz častejšie obracia na využitie spotrebiteľského úveru. Týka sa to najmä východnej Európy – Rumunska (30%), Poľska (25%) a Slovenska (24%).

                                      

Alternatívna spotreba ako možné riešenie

Európsky spotrebiteľ je pod neustálym tlakom nútený nachádzať alternatívne riešenia spotreby. Nový rozmer tak začína nadobúdať solidárna a altruistická spotreba. Na rad sa dostáva zber, výmena či skupinové nákupy s vidinou väčšej zľavy. Luxusom sa pre nás stáva aj vlastníctvo vecí, ktoré používame len sporadicky - začíname preto uprednostňovať prenájom, požičiavanie a nákup členstva. Výhodným sa stáva aj kooperatívne nakupovanie, pri ktorom si skupina náklady na nákup tovaru rozdelí a výnimkou už nie je ani spoločné používanie tovaru, napríklad nástrojov na domáce majstrovanie. Nad tým, podľa štúdie Barometer Cetelem 2013, premýšľa už každý druhý respondent, ale 40% Európanov odmieta možnosť výmennej služby „niečo za niečo“. Naopak, až 64% percent spotrebiteľov priznalo využívanie spotreby na spôsob „urob si sám“. 68% percent má ako záľubu domáce majstrovanie a 40% percent opýtaných priznáva, že si sami šijú šatstvo. Svoj návrat hlási aj záhradkárčenie – k tejto aktivite sa priznalo až 77% európskych spotrebiteľov. Spotrebiteľ tiež začína byť aktívny voči samotným značkám, 70% z nich chce, aby bol jeho názor vypočutý, a tak sa mohol sám zaradiť do procesu výroby.

 

Neústupčivý spotrebiteľ v čase neustupujúcej krízy

Kríza núti spotrebiteľa naučiť sa zmeniť svoje zvyky a návyky, teda naučiť sa „utiahnuť si opasky“. Priemerne 87% európskych spotrebiteľov mieni svoje príjmy využiť len na najzákladnejšie potreby. Významnú úlohu dostáva sporenie, kde 67% predpokladá obmedzenie nákupov, aby si mohli časť príjmov odložiť na „horšie časy“. Medzi výdavkami, ktoré Európania rušia, sú na prvom mieste dovolenky (47%) a vybavenia na voľný čas (50%), pričom 29% percent z nich si myslí, že budúci rok budú musieť tieto výdavky skresať ešte viac. Naopak, najviac ušetrené sú štyri oblasti – potraviny, výdavky na zdravotnú starostlivosť, doprava a telekomunikácie. Aj v týchto oblastiach prebieha snaha o zníženie výdavkov. Do pozornosti sa tak dostáva hľadanie najlepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou a to až pri 93% respondentoch. Spotrebiteľ nehľadá „nízku“ ale „tú správnu“ cenu, čo znamená zvýšený odbyt pre obchodné značky, ktoré uprednostňuje 86% Európanov a až 90% percent využíva diskontné predajne.

 

Spotrebiteľ pripojený na 100% percent

Významný faktorom v oblasti spotreby sa za posledné roky stali technológie a inovácie v oblasti internetu. Spotrebiteľ môže byť vďaka nim stále pripojený – získava tak informácie, názory iných spotrebiteľov, prostredníctvom internetu vie nakupovať aj platiť. Internet sa stal prvoradým pomocníkom pri každodennej spotrebe, až 6 z 10 Európanov sa pripojí najmenej raz týždenne. Vzrastá aj záujem o sociálne siete a o názor iného spotrebiteľa, do popredia sa však dostáva aj názor samotného výrobcu. O ten sa zaujíma až 34% spotrebiteľov. Zvyšuje sa aj samotný nákup cez internet, ktorý posledný rok využilo 78% percent európskych spotrebiteľov. Významné miesto začínajú zastávať aj tablety a smartfóny, či už ide o skenovanie výrobkov, marketingové aplikácie alebo nákup a platenie. Len vo Veľkej Británii nakupovanie z mobilu stúplo o 20% a v priemere túto možnosť plánuje v budúcnosti využiť 33% Európanov.

 

Čoraz výraznejšia zodpovednosť v prístupe k spotrebe

Ekologické katastrofy, nedostatok vody a globálne otepľovanie majú na svedomí zodpovednejší prístup výrobcov, ale aj spotrebiteľov. 55% Európanov chce sledovať etické a environmentálne kritériá obchodovania a tovaru. 93% európskych spotrebiteľov obmedzuje spotrebu vody, elektriny a pohonných hmôt. Zvyšuje sa dopyt po sezónnych produktoch, prednosť im dáva 91% obyvateľov, rovnako ako po lokálnych produktoch, ktoré kupuje 89% Európanov. S tým stúpa aj nákup priamo u výrobcov či pestovateľov, o ktorý sa zaujíma 75% z nás. Pri výbere technológií a spotrebičov zase uprednostňujeme trvácnosť, orientuje sa podľa nej 8 z 10 spotrebiteľov. Čoraz dôležitejším sa stáva aj sociálna angažovanosť podnikov, napríklad až 61% Európanov uprednostní výrobcu, ktorý posilňuje zamestnanosť v krajine.   

 

Súčasný európsky spotrebiteľ sa naučil brať opatrenie na zvládnutie krízy ako každodennú rutinu. Optimalizoval svoju spotrebu a nachádza jej alternatívne spôsoby. Začína sa aktívne zapájať do procesu výroby a vyhľadáva riešenia, ktoré sú výhodné pre neho, menej výhodné však pre samotných distribútorov. Zmena spotrebiteľa ponúka nové možnosti a spôsoby komunikácie pre samotného distribútora, ktorý by ich nemal nechať nepovšimnuté.

 

Štúdia Barometer Cetelem:

Medzinárodná štúdia Barometer Cetelem skúma a analyzuje správanie európskych spotrebiteľov. V novembri 2012 sa prieskumu zúčastnilo spolu 6 500 Európanov, pričom z každej krajiny to bolo minimálne 500 osôb. Prieskum sa realizoval v dvanástich štátoch Európy: Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko, Veľká Británia a Slovensko.

 

O spoločnosti:

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníctvom obchodných partnerov, alebo internetu. Je členom bankovej skupiny BNP Paribas. S viac ako 29 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách, na štyroch kontinentoch.