Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Európsky spotrebiteľ hľadá alternatívne riešenie

Stále nekončiaca kríza mení správanie spotrebiteľa už od jej začiatku v roku 2008. Európsky spotrebiteľ po piatich rokoch krízy však už nie je neinformovaný a neistý ako na začiatku. Naučil sa s krízou žiť a to tak, že prispôsobil svoje spotrebiteľské správanie podmienkam trhu, pričom sa čoraz viac v tejto oblasti obracia na alternatívne riešenia. Vyplýva to z prieskumu Barometer Cetelem 2013, ktorý sa zameral na spotrebiteľov v dvanástich európskych krajinách.

 

Európsky spotrebiteľ si už niekoľko rokov musí zvykať na celosvetovú hospodársku krízu a snažiť sa, aby ju zvládol. Najväčším problémom v eurozóne je rapídny nárast nezamestnanosti, ktorý len prehlbuje pesimizmus obyvateľstva. Európania však neostali pasívni a dokázali sa novým podmienkam prispôsobiť. Naučili sa lepšie prepočítavať svoje každodenné výdavky a hľadať nové riešenia pre výhodné nákupy. Na rad sa dostali  alternatívne formy spotreby – požičiavanie, prenajímanie či nákup priamo u výrobcu. Významnú úlohu v tom zohrávajú aj internet a nové médiá.

 

Postoj Európanov v očakávaní lepších dní

Problém s krízou a súvisiacim zadĺžením štátov neustále vplýva na život Európanov. To sa odzrkadľuje aj na hodnotení situácie v krajine, ktoré každým rokom klesá. Tento rok je priemerná známka 3,6/10, pričom najvýraznejší pokles bol zaznamenaný v Českej republike a Španielsku, a to až o 0,6 bodu. Najlepšia je podľa spotrebiteľov situácia v Nemecku, ktoré dostalo 5,9/10. Pre zaujímavosť, Slováci dali svojej krajine 3,7/10, čo je o 0,3 bodu menej ako minulý rok. Najnižšie známky v Barometri Cetelem 2013 si udelila južná Európa - Španieli (2,5/10), Portugalci (2,4/10) a Taliani (3,2/10). Lepšie hodnotili spotrebitelia svoju osobnú situáciu - v priemere na 4,7 bodu z 10. Výrazne lepšie (o 1,5 až 2 body) ju hodnotia paradoxne už spomínaní Juhoeurópania, čo značí, že osobné naladenie nemusí súvisieť s hospodárskou situáciou krajiny. Problémom európskeho obyvateľstva ale stále ostáva nedostatok financií. Až 71% z nich, podľa prieskumu Barometer Cetelem 2013, nemá toľko prostriedkov na nakupovanie, ako by si želali. Tým klesá a mení sa aj ich chuť nakupovať. V priemere každý druhý Európan (s výnimkou Nemcov, Belgičanov a Britov) tvrdí, že žije len od výplaty k výplate, a preto sa čoraz častejšie obracia na využitie spotrebiteľského úveru. Týka sa to najmä východnej Európy – Rumunska (30%), Poľska (25%) a Slovenska (24%).

                                      

Alternatívna spotreba ako možné riešenie

Európsky spotrebiteľ je pod neustálym tlakom nútený nachádzať alternatívne riešenia spotreby. Nový rozmer tak začína nadobúdať solidárna a altruistická spotreba. Na rad sa dostáva zber, výmena či skupinové nákupy s vidinou väčšej zľavy. Luxusom sa pre nás stáva aj vlastníctvo vecí, ktoré používame len sporadicky - začíname preto uprednostňovať prenájom, požičiavanie a nákup členstva. Výhodným sa stáva aj kooperatívne nakupovanie, pri ktorom si skupina náklady na nákup tovaru rozdelí a výnimkou už nie je ani spoločné používanie tovaru, napríklad nástrojov na domáce majstrovanie. Nad tým, podľa štúdie Barometer Cetelem 2013, premýšľa už každý druhý respondent, ale 40% Európanov odmieta možnosť výmennej služby „niečo za niečo“. Naopak, až 64% percent spotrebiteľov priznalo využívanie spotreby na spôsob „urob si sám“. 68% percent má ako záľubu domáce majstrovanie a 40% percent opýtaných priznáva, že si sami šijú šatstvo. Svoj návrat hlási aj záhradkárčenie – k tejto aktivite sa priznalo až 77% európskych spotrebiteľov. Spotrebiteľ tiež začína byť aktívny voči samotným značkám, 70% z nich chce, aby bol jeho názor vypočutý, a tak sa mohol sám zaradiť do procesu výroby.

 

Neústupčivý spotrebiteľ v čase neustupujúcej krízy

Kríza núti spotrebiteľa naučiť sa zmeniť svoje zvyky a návyky, teda naučiť sa „utiahnuť si opasky“. Priemerne 87% európskych spotrebiteľov mieni svoje príjmy využiť len na najzákladnejšie potreby. Významnú úlohu dostáva sporenie, kde 67% predpokladá obmedzenie nákupov, aby si mohli časť príjmov odložiť na „horšie časy“. Medzi výdavkami, ktoré Európania rušia, sú na prvom mieste dovolenky (47%) a vybavenia na voľný čas (50%), pričom 29% percent z nich si myslí, že budúci rok budú musieť tieto výdavky skresať ešte viac. Naopak, najviac ušetrené sú štyri oblasti – potraviny, výdavky na zdravotnú starostlivosť, doprava a telekomunikácie. Aj v týchto oblastiach prebieha snaha o zníženie výdavkov. Do pozornosti sa tak dostáva hľadanie najlepšieho pomeru medzi kvalitou a cenou a to až pri 93% respondentoch. Spotrebiteľ nehľadá „nízku“ ale „tú správnu“ cenu, čo znamená zvýšený odbyt pre obchodné značky, ktoré uprednostňuje 86% Európanov a až 90% percent využíva diskontné predajne.

 

Spotrebiteľ pripojený na 100% percent

Významný faktorom v oblasti spotreby sa za posledné roky stali technológie a inovácie v oblasti internetu. Spotrebiteľ môže byť vďaka nim stále pripojený – získava tak informácie, názory iných spotrebiteľov, prostredníctvom internetu vie nakupovať aj platiť. Internet sa stal prvoradým pomocníkom pri každodennej spotrebe, až 6 z 10 Európanov sa pripojí najmenej raz týždenne. Vzrastá aj záujem o sociálne siete a o názor iného spotrebiteľa, do popredia sa však dostáva aj názor samotného výrobcu. O ten sa zaujíma až 34% spotrebiteľov. Zvyšuje sa aj samotný nákup cez internet, ktorý posledný rok využilo 78% percent európskych spotrebiteľov. Významné miesto začínajú zastávať aj tablety a smartfóny, či už ide o skenovanie výrobkov, marketingové aplikácie alebo nákup a platenie. Len vo Veľkej Británii nakupovanie z mobilu stúplo o 20% a v priemere túto možnosť plánuje v budúcnosti využiť 33% Európanov.

 

Čoraz výraznejšia zodpovednosť v prístupe k spotrebe

Ekologické katastrofy, nedostatok vody a globálne otepľovanie majú na svedomí zodpovednejší prístup výrobcov, ale aj spotrebiteľov. 55% Európanov chce sledovať etické a environmentálne kritériá obchodovania a tovaru. 93% európskych spotrebiteľov obmedzuje spotrebu vody, elektriny a pohonných hmôt. Zvyšuje sa dopyt po sezónnych produktoch, prednosť im dáva 91% obyvateľov, rovnako ako po lokálnych produktoch, ktoré kupuje 89% Európanov. S tým stúpa aj nákup priamo u výrobcov či pestovateľov, o ktorý sa zaujíma 75% z nás. Pri výbere technológií a spotrebičov zase uprednostňujeme trvácnosť, orientuje sa podľa nej 8 z 10 spotrebiteľov. Čoraz dôležitejším sa stáva aj sociálna angažovanosť podnikov, napríklad až 61% Európanov uprednostní výrobcu, ktorý posilňuje zamestnanosť v krajine.   

 

Súčasný európsky spotrebiteľ sa naučil brať opatrenie na zvládnutie krízy ako každodennú rutinu. Optimalizoval svoju spotrebu a nachádza jej alternatívne spôsoby. Začína sa aktívne zapájať do procesu výroby a vyhľadáva riešenia, ktoré sú výhodné pre neho, menej výhodné však pre samotných distribútorov. Zmena spotrebiteľa ponúka nové možnosti a spôsoby komunikácie pre samotného distribútora, ktorý by ich nemal nechať nepovšimnuté.

 

Štúdia Barometer Cetelem:

Medzinárodná štúdia Barometer Cetelem skúma a analyzuje správanie európskych spotrebiteľov. V novembri 2012 sa prieskumu zúčastnilo spolu 6 500 Európanov, pričom z každej krajiny to bolo minimálne 500 osôb. Prieskum sa realizoval v dvanástich štátoch Európy: Nemecko, Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Maďarsko, Taliansko, Poľsko, Portugalsko, Česká republika, Rumunsko, Veľká Británia a Slovensko.

 

O spoločnosti:

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníctvom obchodných partnerov, alebo internetu. Je členom bankovej skupiny BNP Paribas. S viac ako 29 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách, na štyroch kontinentoch.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna