Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Cetelem víta nového člena združenia Solus.

Úverová spoločnosť CETELEM SLOVENSKO a.s., ako zakladajúci člen združenia SOLUS, hodnotí rozšírenie členskej základne ako významy krok. K zoskupeniu doteraz výhradne finančných inštitúcii totiž pribudol mobilný operátor – Telefónica O2 Slovakia.

Združenie SOLUS bolo založené v roku 2005, ako záujmové združenie právnických osôb na ochranu vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. On-line register združenia obsahuje informácie o klientoch členských spoločností združenia, ktorí závažne porušili platobnú disciplínu.

„Rozšírenie členskej základne združenia SOLUS o zástupcu mobilného operátora je ďalším krokom, ktorý podporuje zodpovedné úverovanie spotrebiteľov a efektívne riadenie rizík. Spoločnosť CETELEM SLOVENSKO aktívne prispela k vzniku združenia a prístup do databázy klientov neplniacich si svoje povinnosti využíva už dlhšie ako 4 roky,“ uviedol riaditeľ Správy priameho predaja CETELEM SLOVENSKO a .s. a zároveň podpredseda Rady združenia Ing. Aleš Kos.

Práve ochrana klienta pred nadmerným zadĺžením, ku ktorej register združenia SOLUS prispieva, je jedným zo základných pilierov obchodnej stratégie Cetelem. Snahou spoločnosti je už v schvaľovacom procese predchádzať potenciálnym problémom klienta so splácaním úveru. Táto stratégia na druhej strane umožňuje ponúkať spotrebiteľské úvery za výhodnejších podmienok.

Počet záznamov v registri už v súčasnosti prekročil 100 tisíc. Tie sú členom združenia k dispozícii v čase kratšom ako 1 sekunda, takže získanie informácií z registra neprispieva k predĺženiu schvaľovacieho procesu úveru. „Rýchlosť odpovedí, kvalita technologického zabezpečenia databázy a dát je pre nás prínosom nielen v oblasti riadenia úverového rizika, ale tiež v kvalite poskytovaných služieb, ktorá je pre nás zásadná“ dodáva Ing. Aleš Kos.


Informácie pre editorov:

CETELEM SLOVENSKO a.s. je úverová spoločnosť, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000. Poskytuje nákup na splátky, kreditné karty a osobné pôžičky, a to priamo, prostredníctvom obchodných partnerov alebo Internetu. Jej hlavný akcionár - BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, je členom bankovej skupiny BNP Paribas. S viac ako 27 000 zamestnancami pôsobí v 30 krajinách, na 4 kontinentoch.

SOLUS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré bolo založené na ochranu vybraných služieb poskytovaných spotrebiteľom. Účelom združenia je ochrana oprávnených záujmov jeho členov najmä v oblasti zabezpečenia kvality pohľadávok vzniknutých z činnosti riadnych členov združenia a vytvorenie spoločnej databázy združenia. Spoločnou databázou združenia je databáza údajov o spotrebiteľoch, ktorí si neplnia svoje povinnosti súvisiace s činnosťou riadnych členov združenia. Pravidlá pre vytváranie, správu a využívanie tejto databázy sú schvaľované členskou schôdzou združenia v súlade s platnými stanovami združenia.

Telefónica O2 Slovakia vstúpila na slovenský trh mobilných operátorov rozhodnutím výberovej komisie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 25.8.2006. Licencia zahŕňa práva na používanie frekvencií GSM 900 MHz, GSM 1800 MHz, UMTS a 28/29 GHz po dobu 20 rokov na účely poskytovania telekomunikačných služieb v Slovenskej republike. Spoločnosť spustila svoju komerčnú prevádzku 2.2.2007. V rámci medzinárodnej skupiny Telefónica patrí Telefónica O2 Slovakia k skupine Telefónica Europe.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna