Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

BNP Paribas sa pripája k riešeniu finančnej krízy

Francúzska vláda predstavila plán na podporu úverovania a rastu ekonomiky. Rozhodla sa posilniť kapitálové rezervy prostredníctvom šiestich najväčších bank v krajine. Do konca tohto roka celkovo uvoľní 10,5 miliardy eur. Na pomoci pri riešení finančnej krízy sa bude podieľať banková skupina BNP Paribas sumou 2,55 miliardy eur. Zámerom plánu je stabilizovať finančné trhy a zmierniť dopady krízy v krajine.

Na základe tohto plánu bude mať BNP Paribas prístup k dodatočným zdrojom za vyhovujúcich podmienok vzhľadom na finančnú silu skupiny v čase, keď trhy financujúce tieto aktivity zostávajú pasívne.

Francúzsky trh zostáva jedným z najodolnejších trhov v Európe. BNP Paribas Group preukázala od začiatku finančnej krízy svoju schopnosť dosiahnuť príjmy vďaka jej rôznorodým aktivitám a prísnemu riadeniu rizika. Úverový rating skupiny týmto nebude ohrozený, v súčasnosti je hodnotenie AA+. Po prevzatí aktív belgicko-holandskej banky Fortis, sa BNP Paribas stala v eurozóne bankou číslo jedna podľa objemu vkladov a tiež výrazne posilnila svoju kapitálovú pozíciu.

Cetelem Slovensko a.s.

Z postavenia bankovej skupiny BNP Paribas profituje aj na slovenskom trhu pôsobiaca divízia spotrebiteľského financovania – Cetelem. Uvedená skutočnosť umožňuje spoločnosti v plnej miere pokračovať v závere roka vo zvolenej stratégii, z pohľadu ceny a dostupnosti úverov.

Vo všeobecnosti je cena úverov ponúkaných na trhu ovplyvnená cenou, za ktorú finančné inštitúcie a banky zdroje nakupujú. Z toho vyplýva, že ceny úverov bánk, ako aj nebankových poskytovateľov úverov sa budú v budúcom roku odvíjať od EURIBORu. Výsledná cena úveru je tvorená cenou nákupu, obchodnou prirážkou a rizikovou prirážkou. Podľa slov generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Cetelem Slovensko a.s., Petra Tača, Cetelem v žiadnom prípade nevyužije situáciu k zvýšeniu obchodnej marže.

Cetelem v najbližšom období neplánuje ani sprísniť podmienky pre získanie úveru. Už v súčasnosti má totiž pravidlá posudzovania úverov nastavené pomerne konzervatívne, tak aby mohol garantovať konkurencieschopné ceny úverov. „Aktuálne pravidlá v maximálnej miere zohľadňujú obozretné podnikanie a chránia pred nadmerným zadĺžením“, dodáva Petr Tač.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna