Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

BNP Paribas rozširuje svoje paneurópske územie aktivitami Fortis – v Belgicku a Luxembursku

BNP Paribas sa stáva prvou depozitnou bankou v Eurózone

 • BNP Paribas pripája k svojmu územiu dva nové európske domáce trhy
 • jedinečná príležitosť získať aktivity banky a poisťovne vysokej kvality ako líder na ich trhu, v súlade s akvizičnou stratégiou BNP Paribas
 • operácia vo výške 14, 5 miliárd eur: 9 miliárd v akciách /132,6 miliónov nových emitovaných po 68 eur, 5,5 miliárd v hotovosti
 • zaujímavá transakcia, finančne atraktívna od prvého roku, ktorá posiľňuje capital ratio BNP Paribas.
 • 10,4 miliárd eur najrizikovejších aktív portfólia štrukturovaných úverov je izolovaných, BNP Paribas má 10% zo štruktúry
 • Belgicko a Luxembursko podporujú túto operáciu, pričom sa stali významnými akcionármi BNP Paribas

BNP Paribas preberá kontrolu nad činnosťou Fortisu v Belgicku a Luxembursku, ako aj jej medzinárodné bankové aktivity v celkovej čiastke 14,5 miliárd eur. Táto operácia umožní BNP Paribas naďalej rozvíjať v Európe model integrovanej banky. S touto akvizíciou BNP Paribas získava dva nové domáce trhy, Belgicko a Luxembursko, ktoré sa pripájajú k dvom súčasným domácim trhom vo Francúzsku a v Taliansku. BNP Paribas tým posilňuje svoju pozíciu lídra medzi medzinárodnými bankami Eurozóny.

Akvizícia sa týka aktivít Fortisu s výnimkou aktivít v Holandsku, ktoré nadobudol holandský štát. Do oblasti akvizícií osobitne spadá:

1 458 pobočiek v Belgicku, Luxembursku a v ostatných krajinách /vrátane Poľska, Turecka a Francúzska/ okrem Holandska, ako aj sieť Fintro v Belgicku

 • Poisťovacie aktivity Fortisu v Belgicku
 • Správa aktív Fortisu /vrátane bývalého ABN AMRO Asset Management/
 • Aktivity privátneho bankovníctva Fortisu mimo Holandska
 • Aktivity „merchant banking“ Fortisu mimo Holandska
 • Aktivity v oblasti spotrebiteľských úverov Fortisu mimo Holandska

Táto akvizícia umožňuje klientom a zamestnancom Fortisu spojiť sa s jednou z najsolídnejších európskych bánk, ktorá dlhodobo a tradične rešpektuje miestnu kultúru, ako to dokázala nedávno pri úspešnej integrácii s BNL roku 2006. Skupina BNP Paribas sa takto stane lídrom v Belgicku a v Luxembursku /s 3 miliónmi a 280 000 privátnych klientov/. Zaväzuje sa podporovať reálnu ekonomiku oboch týchto krajín a sprístupniť svojim klientom jedny z najvýznamnejších finančných služieb vo svete. V celej svojej činnosti budú BNP Paribas a Fortis využívať svoju silnú komplementárnosť, aby sa tak spoločne stali lídrom finančných služieb v Európe.

Základné charakteristiky operácie

Holandská vláda získala Fortis Bank Nederland /Holding/ NV vrátane účasti Fortis v ABN Amro Holding NV a poisťovacie činnosti v Holandsku. Belgicko bude účastné vo Fortis Bank SA/NV na 100%. V zmysle transakcie teda BNP Paribas nadobudne v Belgicku 75% vo Fortis Bank SA/NV a 100% vo Fortis Assurance Belgique a v Luxembursku získava 16% vo Fortis Banque Luxembourg, pričom podiel vo Fortis Banque Luxembourg predstavuje 67%. Celková výška transakcie predstavuje 14,5 miliárd EUR. BNP Paribas sa zúčastní na bankových aktivitách Fortis v Belgicku a Luxembursku za 9 miliárd eur, splatných v približne 132,6 milióna nových akcií BNP Paribas. Akvizícia Fortisu Assurance v Belgicku bude v hotovosti vo výške 5,5 miliárd eur. Po týchto operáciách sa Belgicko a Luxembursko stanú akcionármi BNP Paribas so zodpovedajúcou účasťou 11,6 % a 1,1 % a budú vymenovaní dvaja noví členovia správnej rady. Belgicko sa zaväzuje zachovať 50 % svojej účasti počas jedného roka.

BNP Paribas preskúmala portfólio štrukturovaných úverov Fortisu. 10,4 miliárd eur komplexných štrukturovaných aktív bolo izolovaných vyčlenených a uložených do špecifickej štruktúry, v ktorej bude mať BNP Paribas 10% z profitu a zo strát.

Akvizičný projekt

Táto transakcia je úplne v súlade s akvizičnou stratégiou BNP Paribas a umožňuje jej rozvíjať v Európe svoj osvedčený model integrovanej banky s novými franšízami vysokej kvality a s dvomi novými domácimi trhmi. BNP Paribas rozvinula business model univerzálnej banky spočívajúci na troch pilieroch, ktorými sú retailové bankovníctvo, asset management, investičné a korporátne bankovníctvo. Vďaka tomuto modelu sa táto akvizícia stane zdrojom vytvárania trvalej hodnoty pre svojich akcionárov.

V retailovom bankovníctve sa BNP Paribas stane lídrom v Belgicku a Luxembursku, v dvoch krajinách, kde klientská základňa patrí k tým najlepším v Európe. Činnosť Fortisu v týchto krajinách predstavuje 239 miliárd eur klientských vkladov, čo umožňuje BNP Paribas dostať sa zo 7.miesta na 1. miesto medzi depozitnými bankami v Eurozóne. V Belgicku bude mať skupina viac ako 1000 pobočiek a 3 milióny súkromných klientov, čo predstavuje podiel na trhu vyšší ako 30%. BNP Paribas získa tiež sieť retailových bánk v Poľsku, Turecku a vo Francúzsku.

V Asset Management and Services sa BNP Paribas dostane medzi 5 top v správe aktív, stane sa jednotkou v oblasti privátneho bankovníctva v rámci Eurozóny a prvým hráčom v oblasti poisťovníctva v Belgicku /s 30% podielom na trhu/. Na konsolidovanej báze bude mať BNP Paribas odteraz 549 miliárd eur aktív pod správou pre svoju činnosť správy aktív a 214 miliárd eur na činnosť súkromnej správy.

V Corporate and Investment Banking bude môcť BNP Paribas ťažiť zo zaujímavej klientskej základne Fortisu, optimalizovať svoju kapitálovú podporu a rozvíjať oblasť riadenia rizík. Táto akvizícia posilní diverzifikovaný a vyrovnaný business mix BNP Paribas s retailovým podielom 57% príjmov skupiny.

Toto spojenie by malo vytvárať ročné synergie v nákladoch približne 500 miliónov eur, čo je 8,5 % zo základu ceny, celkove vyplatených do roku 2011. Náklady spojené s reštrukturalizáciou sa odhadujú približne na 750 miliónov eur. Operácia bude finančne prospešná počínajúc prvým rokom.

BNP Paribas posilní svoju finančnú štruktúru

Táto operácia posilní finančný profil BNP Paribas a stane sa zdrojom vytvárania trvalej hodnoty pre svojich akcionárov.

Táto operácia je absolútne konzistentná s akvizičnou politikou skupiny. Akvizícia bankových činností sa uskutočňuje na základe 0,7 násobku bilančnej hodnoty po dodatočnom znížení. Akvizícia činností v oblasti životného a neživotného poistenia sa uskutočňuje na základe násobku reálnej hodnoty 2007.

Ratio Tier 1 BNP Paribas sa bude zlepšovať približne o 35 bps. Jej prístup k financovaniu sa taktiež zlepší vzhľadom na silnú depozitnú základňu Fortisu a vzhľadom na priaznivé deposit ratio /približne 100%/.

Harmonogram operácie

Dohoda o akvizícii bola podpísaná a uskutočnenie transakcie závisí od povolenia regulačných a konkurenčných úradov. 88 miliónov dodatočných akcií bude závisieť od mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov BNP Paribas. Ukončenie operácie sa očakáva koncom roka alebo v prvom štvrťroku 2009.

Baudouin Prot, generálny riaditeľ BNP Paribas vyhlásil: „BNP Paribas si plne uvedomuje zodpovednosť voči Belgicku, Luxembursku a voči všetkým spolupracovníkom a klientom Fortisu.“

Kontaktné údaje:
Andrea Trebuľová
Hovorkyňa
andrea.trebulova@cetelem.sk
02/593 42 701

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna