Cetelem bubbles
Cetelem bubbles

Bezpečné nákupy cez Internet

Spoločnosť Cetelem, ako prvá splátková spoločnosť, získala certifikát bezpečného nákupu SAEC. Certifikovaný obchod SAEC – Bezpečný nákup prináša zákazníkom elektronických obchodov záruku a zároveň záväzok internetového obchodníka, že spĺňa základné pravidlá bezpečného a bezproblémového nákupu, stanovené certifikačnými pravidlami.

Pravidlá stanovuje Slovenská asociácia pre elektronický obchod, ktorá je tuzemskou autoritou pre oblasť elektronického obchodu. Podľa nich je obchodník povinný poskytnúť zákazníkovi dostatok informácií potrebných pre jeho rozhodnutie a uskutočnenie bezpečného nákupu. Dodržiavanie stanovených podmienok pre elektronický obchod je pravidelne kontrolované vo všetkých certifikovaných spoločnostiach. Hodnotenie sa vydáva na dobu 1 roka a po uplynutí tohto obdobia treba o ňu znovu požiadať. V roku 2008 bolo certifikovaných 26 internetových obchodov.

Držiteľ ohodnotenia je povinný okrem povinný poskytnúť úplné a pravdivé informácie o tovare, resp. službe a cenách vrátane všetkých poplatkov, ďalej úplné a pravdivé informácie o procese objednávania, dodacích podmienkach a spôsobe vybavenia objednávky (spôsob dodania tovaru, resp. služby, cena za dopravu, možnosti platenia a pod.). Nesmú chýbať informácie o spôsobe a podmienkach uplatnenia reklamácie tovaru alebo služby ako aj spôsob komunikácie so zákazníkom.

Získanie certifikátu SAEC – Bezpečný obchod spoločnosťou Cetelem potvrdzuje jej filozofiu a stratégiu zodpovedného prístupu v poskytovaní svojich úverových produktov a snahu ochrany spotrebiteľov vo virtuálnom prostredí. Spomínaná spoločnosť ako prvá uviedla na trh Internet, ako distribučný kanál pre úverové produkty. Od roku 2005 Cetelem spolupracuje s najväčšími elektronickými obchodmi v oblasti nákupu na splátky cez tento komunikačný kanál. ONLINE pôžičky poskytuje firma od mája 2006 a od júna 2008 týmto kanálom zabezpečuje aj vydávanie kreditných kariet.

Podľa štatistiky Slovenskej asociácie pre elektronický obchod (SAEC) presiahol celkový objem predaného tovaru v internetových obchodoch združených v asociácii v minulom roku 66,39 milióna EUR (2 miliardy Sk). Sektor služieb dosiahol v roku 2008 obrat 25,92 milióna EUR (780,75 milióna Sk) a bolo k tomu potrebných 54.831 objednávok. Priemerný medziročný rast obratu elektronických obchodov je o viac ako 40 % a dokumentuje pozitívny vývoj v tomto segmente trhu, a to aj napriek zhoršenej situácii na finančnom trhu v závere minulého roka.

Navigace Vyhľadávanie
Vyhľadávanie
Klientská zóna